THÔNG TIN

Họ và tên Nguyễn Dương Hoàng
Học vị/ Học hàmPhó Giáo sư - Tiến sĩ
Giới tínhNam
Năm sinh24/08/1958
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán , Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcSoạn thảo văn bản
Emailndhoang@dthu.edu.vn
Thống kê38 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 3 sách.

Lược xem: 1095

BÀI BÁO

- Quốc tế
- Trong nước
+ Tiếng Anh
+ Tiếng Việt
Nguyễn Dương Hoàng, Nguyễn Tiến Trung, "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng các tạp chí chuyên ngành lĩnh vực khoa học giáo dục", Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917), Tập 0, 2018, 5-19.
Nguyễn Dương Hoàng, Bùi Công Luận, "Dạy học hình học không gian 11 theo hướng phân hóa nội tại", Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917), Tập 0, Số 2, 2018, 65-68.
Nguyễn Dương Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, "Dạy hình học lớp 10 theo hướng tăng cường khai thác các yếu tố thực tiễn", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Tập 173, Số 2, 2018, xx-xx.
Nguyễn Dương Hoàng, Nguyễn Văn Hường, "Sử dụng mô hình, vật thật hỗ trợ hoạt động dạy học Toán lớp 2", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Tập 0, 2017, xx.
Nguyễn Dương Hoàng, Nguyễn Thị Xuân Mai, "Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực phân tích tìm tòi lời giải bài toán cho học sinh thông qua dạy học giải bài tập chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Hình học 10", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 27, Số 8, 2017, xx.
Nguyễn Dương Hoàng, "Rèn luyện tư duy logic và ngôn ngữ toán học cho học sinh trong dạy học hình học ở trường trung học cơ sở ", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Tập 2, Số 10, 2017, xx.
Nguyễn Dương Hoàng, "Rèn luyện các thao tác tư duy cho học sinh trong dạy học giải toán chủ đề đường tròn (Toán 9)", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Tập 417, Số 11, 2017, xx.
Nguyễn Dương Hoàng, Nguyễn Văn Nghĩa, "Sử dụng phần mềm Maple hỗ trợ dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Tập 0, Số 1, 2017, xx.
Nguyễn Dương Hoàng, "Sử dụng mô hình, vật thật hỗ trợ hoạt động dạy Toán lớp 2", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Tập 0, Số 1, 2017, xx.
Nguyễn Dương Hoàng, Trần Minh Lớn, "Vận dụng phương pháp tọa độ vào giải Toán Hình học không gian ở trung học phổ thông", (ISSN:), Tập 144, Số 1, 2017, xx.
1234

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hình thức khen thưởngNămĐơn vị cấp
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2006Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2009Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ