Cao đẳng Sư phạm Tin học

29/10/2018 129

Mã số: 51140210

Đào tạo cử nhân cao đẳng Sư phạm Tin học có chất lượng, có khả năng giảng dạy tin học trong các trường phổ thông, cao đẳng, đại học; có khả năng làm công tác tư vấn giáo dục trong các cơ sở đào tạo; làm chuyên viên tin học trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; có khả năng tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, có khả năng học tập liên thông ở các chương trình đào tạo sau đại học ở trong nước và ngoài nước.

Văn bằng: Bằng Cử nhân Cao đẳng Sư phạm
Hệ đào tạo: Chính qui

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra