Cao đẳng Sư phạm Toán học

29/10/2018 484

Mã số: 51140209

Đào tạo cử nhân cao đẳng Sư phạm Toán học có khả năng giảng dạy toán trong các trường phổ thông, cao đẳng, đại học và các trường chuyên nghiệp khác; có khả năng làm công tác giáo dục trong các cơ sở đào tạo; có khả năng tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, có khả năng học tập liên thông ở các chương trình đào tạo sau đại học ở trong nước và ngoài nước.

Văn bằng: Bằng Cử nhân cao đẳng
Hệ đào tạo: Chính qui

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra