Hội đồng Khoa Sư phạm Toán - Tin

31/05/2022 365

Chiều ngày 26/5/2022, Hội đồng khoa Khoa Sư phạm Toán – Tin, Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kì 2020-2025 đã tiến hành phiên họp thứ nhất.

 

Trong phiên họp này, Hội đồng đã bầu thầy Nguyễn Dương Hoàng, Khoa Sư phạm Toán – Tin, Trường Đại học Đồng Tháp làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Hội đồng khoa là tổ chức tư vấn cho trưởng khoa trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của khoa. Cụ thể, Hội đồng khoa có nhiệm vụ: Tư vấn cho Trưởng khoa trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của khoa; tư vấn cho Trưởng khoa trong đổi mới quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của khoa.

 

 

 

Các thành viên Hội đồng khoa Khoa Sư phạm Toán – Tin nhiệm kì 2020-2025, trong hình theo thứ tự từ phải qua trái: 

 

1. Thầy Lê Trung Hiếu, Trưởng Bộ môn Sư phạm Toán học, Khoa Sư phạm Toán – Tin. 

 

2. Thầy Lương Thái Ngọc, Trưởng Bộ môn Công nghệ thông tin, Khoa Sư phạm Toán – Tin. 

 

3. Thầy Võ Thanh Hùng, Tổ trưởng tổ Toán, Hội đồng Bộ môn Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Tháp; Tổ trưởng tổ Toán, Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, tỉnh Đồng Tháp. 

 

4. Thầy Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Khoa Sư phạm Toán – Tin. 

 

5. Thầy Nguyễn Dương Hoàng, Trưởng chuyên ngành cao học Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, Khoa Sư phạm Toán – Tin. 

 

6. Ông Nguyễn Tấn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. 

 

7. Thầy Lê Hoàng Mai, Phó trưởng khoa Khoa Sư phạm Toán – Tin. 

 

8. Thầy Lưu Quang Liêm, Tổ trưởng tổ Tin học, Hội đồng Bộ môn Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Tháp. 

 

9. Thầy Nguyễn Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường THPT Châu Thành 1, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.