Hội nghị NCKH "Giáo dục Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động thích ứng với sự đổi mới và phát triển của đất nước", ngày 15/12/2021

03/10/2021 202

Giáo dục Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động thích ứng với sự đổi mới và phát triển của đất nước

Hội thảo là diễn đàn để công bố những kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên,… thuộc các cơ sở giáo dục các cấp, các cơ sở nghiên cứu khoa học; thảo luận về những xu hướng mới trong nghiên cứu khoa học; trao đổi kinh nghiệm trong việc nâng cao khả năng thích ứng với sự đổi mới trong giáo dục, và thích ứng với những bối cảnh xã hội bất thường, như đại dịch Covid 19.

Địa chỉ trang website Hội thảo: https://se.ctu.edu.vn/hoi-nghi.html

   Nội dung hội nghị

     Chủ đề của  Hội nghị sẽ được phân chia thành 04 tiểu ban chuyên môn, bao gồm:

 • Tiểu ban Giáo dục Toán học
 • Tiểu ban Giáo dục Tự nhiên
 • Tiểu ban Giáo dục Xã hội
 • Tiểu ban Tâm lý Giáo dục
 •  
 • Đăng ký tham dự và gửi bài
  • Đăng ký tham dự Hội thảo và gửi tóm tắt báo cáo trước ngày 15/11/2021.
  • Gửi toàn văn báo cáo trước ngày 30/11/2021 (Ban tổ chức gửi phản biện và chọn bài báo cáo ở Hội thảo; các báo cáo được chọn sẽ được đăng trong số đặc biệt của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ).

  Địa điểm và thời gian tổ chức

  • Địa điểm: Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ
  • Thời gian: 01 ngày (dự kiến vào thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2021)

XEM THÊM [Tất cả]

Hoạt động KH&CN >

Sinh viên

Hoạt động KH&CN >

Giảng viên

Hội nghị - Hội thảo >

Trong Khoa

Hội nghị - Hội thảo >

Ngoài Khoa