Hội nghị Đại số-Lý Thuyết số-Hình học-Tô pô , ngày 21-23/10/2021.

03/10/2021 220

Hội nghị Đại số-Lý Thuyết số-Hình học-Tô pô được tổ chức hai năm một lần là diễn đàn để các nhà nghiên cứu trong nước thông báo và thảo luận về các thành tựu nghiên cứu mới ở trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực Đại số, Lý thuyết số, Hình học, Tô pô và các lĩnh vực liên quan.

Trang web của hội nghị: http://math.ac.vn/conference/DAHITO2021

Cơ quan tổ chức và tài trợ:

  • Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Thời gian: 21-23/10/2021.

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Số 20 Lương Ngọc Quyến, P. Quang Trung, Tp. Thái Nguyên.
 
Hình thức: Các đại biểu ngoài tỉnh Thái Nguyên tham dự trực tuyến thông qua phần mềm Zoom. Thông tin cụ thể về ID, mật khẩu tham dự và hướng dẫn sẽ được thông báo bằng email đến các đại biểu và trên trang web của Hội nghị.

 

Báo cáo: Báo cáo mời 45 phút sẽ do Ban Tổ chức mời theo đề xuất của Ban Chương trình. Danh sách báo cáo mời sẽ được công bố trên Thông báo số 2.

Ban tổ chức kính mời các đồng nghiệp đăng ký tham dự và đăng ký báo cáo 15 phút tại các tiểu ban của hội nghị.

Đăng ký báo cáo và tham dự: đăng ký trên trang web của hội nghị (đăng ký online tại đây) hoặc qua email tới địa chỉ hndahito@gmail.com

Thời hạn đăng ký tham dự và báo cáo: 20/9/2021.

Hội nghị phí: Hội nghị không thu hội nghị phí

Tài trợ:

Hội nghị sẽ tài trợ cho một số cán bộ nghiên cứu trẻ và học viên có đăng ký báo cáo một phần kinh phí đi lại và chỗ ở (xem mẫu đăng ký).

Hội nghị rất mong nhận được sự tài trợ của các cơ quan, trường, viện và các đơn vị khác.

Liên hệ:

  • PGS.TS. Đoàn Trung Cường ( dtcuong@math.ac.vn, về thông tin chung)
  • TS. Ôn Thị Mỹ Linh ( linhotm@tnue.edu.vn, về thông tin địa phương)
  • TS. Trần Ngọc Hà ( hatn@tnue.edu.vn, số điện thoại: 0915168400, về thông tin hỗ trợ báo cáo trực tuyến).

XEM THÊM [Tất cả]

Hoạt động KH&CN >

Sinh viên

Hoạt động KH&CN >

Giảng viên

Hội nghị - Hội thảo >

Trong Khoa

Hội nghị - Hội thảo >

Ngoài Khoa