Thông báo về lịch học lớp ĐHSToan18-L2AB, hệ liên thông trong tháng 12/2018

06/12/2018 295

Kính gửi các Anh/Chị học viên lớp ĐHSToan18-L2AB,

Khoa Sư phạm Toán học đã gửi lịch học của lớp ĐHSToan18-L2AB về Trung tâm liên kết đào tạo để xin phòng học từ tuần rồi. Hiện tại đang cập nhật phòng học và tranh thủ công bố cho Thầy Cô biết.

Tình hình là các tuần sắp tới của tháng 12/2018, lớp đều học bình thường. Các môn lớp A học xong thì lớp B phải học và ngược lại để thi chung vào tháng 1/2019.

Riêng 2 môn mới là Hàm biến phức và Giải toán trên MTCT giảng viên chỉ dạy 1 lớp, sang học kì 2 sẽ đổi sang lớp còn lại. Nếu bận công tác nhiều ở đơn vị, lớp có thể đề xuất tạm ngưng 2 môn mới này, sang học kì 2 học. 


BIÊN CHẾ NĂM HỌC HỆ LIÊN THÔNG TẠI TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP NĂM HỌC 2018-2019

Link https://drive.google.com/file/d/1yAl0UNEsxleBW8DabqDFFOVQSEMuGhbj/view?usp=sharing


Hiện nay Thầy Châu Nhật Duy là giáo vụ Khoa đã đi học cao học tập trung tại Hà Nội, Thầy Nguyễn Long Phú  (098-445-6735) là Quản lí sinh viên của Khoa tạm thời đảm nhận thay. Nếu có gì cần liên hệ, lớp có thể liên hệ Thầy Phú hoặc các Trưởng bộ môn (Thầy Lê Trung Hiếu, Thầy Trần Lê Nam).


Trân trọng,
Thầy Lê Trung Hiếu
(Trưởng bộ môn Giải tích -Toán ứng dụng
0985572881)

XEM THÊM [Tất cả]

Quy định, Biểu mẫu >

Tại MIT

Quy định, Biểu mẫu >

Tại DThU

Hệ chính qui >

Đăng ký học phần

Hệ chính qui >

Xem thời khóa biểu

Hệ chính qui >

Xem điểm KTHK-BTL

Hệ chính qui >

Kết quả rèn luyện

Hệ chính qui >

Kết quả học tập

Hệ chính qui >

Thi đua - Khen thưởng

Hệ vừa học vừa làm >

Xem điểm KTTK-BTL

Hệ vừa học vừa làm >

Thời khóa biểu

Hệ vừa học vừa làm >

Kế hoạch học

Hệ vừa học vừa làm >

Kế hoạch thi/Lịch thi

Hệ vừa học vừa làm >

Danh sách lớp