Thời khóa biểu các lớp Liên thông VLVH lớp ĐHSTOAN18A,B_L2 ngày 01 - 02/12/2018 được nghỉ do trùng phòng thi Tiếng Anh

28/11/2018 270

       Thời khóa biểu các lớp Liên thông VLVH lớp ĐHSTOAN18A,B_L2 ngày 01 - 02/12/2018 được nghỉ do trùng phòng thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ bậc 2 (A2), bậc 3 (B1) theo VSTEP.
        Tuần tiếp theo sẽ có TKB mới từ ngày 05/12/2018.

                                                                                                    

XEM THÊM [Tất cả]

Quy định, Biểu mẫu >

Tại MIT

Quy định, Biểu mẫu >

Tại DThU

Hệ chính qui >

Đăng ký học phần

Hệ chính qui >

Xem thời khóa biểu

Hệ chính qui >

Xem điểm KTHK-BTL

Hệ chính qui >

Kết quả rèn luyện

Hệ chính qui >

Kết quả học tập

Hệ chính qui >

Thi đua - Khen thưởng

Hệ vừa học vừa làm >

Xem điểm KTTK-BTL

Hệ vừa học vừa làm >

Thời khóa biểu

Hệ vừa học vừa làm >

Kế hoạch học

Hệ vừa học vừa làm >

Kế hoạch thi/Lịch thi

Hệ vừa học vừa làm >

Danh sách lớp