Giới thiệu Chi bộ Khoa Sư phạm Toán học

20/09/2018 114

Chi bộ Khoa Sư phạm Toán học được thành lập theo Quyết định số 463-QĐ/ĐU ngày 9/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp. Theo Quyết định số 745-QĐ/ĐU ngày 19/3/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp, Ban Chấp hành Chi bộ Khoa Sư phạm Toán học nhiệm kì 2020 - 2022 gồm 05 đồng chí sau:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng : Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Lê Hoàng Mai : Phó Bí thư Chi bộ

3. Đồng chí Lê Trung Hiếu : UV BCH Chi bộ

4. Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu : UV BCH Chi bộ - Thư kí

5. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Dung : UV BCH Chi bộ

Tính đến 30/3/2020, Chi bộ Khoa Sư phạm Toán học có 22 đảng viên (trong đó có 20 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị).

Chi bộ Đảng >

Giới thiệu

Chi bộ Đảng >

Báo cáo chuyên đề

Chi bộ Đảng >

Thông tin thời sự

Đoàn thể >

Đoàn thanh niên

Đoàn thể >

Công Đoàn