Giới thiệu Chi bộ Khoa Sư phạm Toán - Tin

20/09/2018 1106

Chi bộ Khoa Sư phạm Toán - Tin được thành lập theo Quyết định số 17-QĐ/ĐU ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp. Ban Chấp hành Chi bộ Khoa Sư phạm Toán -Tin, Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ đến năm 2022 được chỉ định theo Quyết định số 18-QĐ/ĐU ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp.Theo quyết định này, Ban Chấp hành Chi bộ Khoa Sư phạm Toán - Tin đến năm 2022 gồm 05 đồng chí như sau:

 

1. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng: Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Lê Hoàng Mai: Phó Bí thư Chi bộ

3. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Dung: UV BCH Chi bộ

4. Đồng chí Lê Trung Hiếu: UV BCH Chi bộ

5. Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu: UV BCH Chi bộ - Thư kí

 

Tính đến 10/8/2021, Chi bộ Khoa Sư phạm Toán - Tin có 26 đảng viên (trong đó có 22 đảng viên chính thức và 04 đảng viên dự bị).

Chi bộ Đảng >

Giới thiệu

Chi bộ Đảng >

Báo cáo chuyên đề

Chi bộ Đảng >

Thông tin thời sự

Đoàn thể >

Đoàn thanh niên

Đoàn thể >

Công Đoàn