Thông báo 1162/TB-ĐHĐT về việc sinh viên có nhu cầu đăng ký học các học phần trong thời gian thực tập tốt nghiệp

27/11/2020 36

Các bạn sinh viên có nhu cầu vừa thực tập vừa đăng ký học trong thời gian thực tập tốt nghiệp thì đọc thông báo để thực hiện và liên hệ Cán bộ QLHT của Khoa (Cô Lài) để được hướng dẫn thực hiện.

Thời gian phản hồi: từ nay đến hết ngày 9/12/2020, hết thời gian này mọi thông tin phản hồi sẽ không được giải quyết.

Tin liên quan [Tất cả]