Thông báo 1171/TB-ĐHĐT về việc công bố kết quả xét tốt nghiệp đối với sinh viên học chương trình đào tạo: liên thông, bằng đại học thứ hai đợt xét tốt nghiệp tháng 11 năm 2020

27/11/2020 30

Đề nghị học viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2020 xem chi tiết thông báo để được hướng dẫn rà soát thực hiện tránh sai sót trước khi phát bằng chính thưc.

Tin liên quan [Tất cả]