Tìm kiếm
Không nhập là tìm tất cả
01/08/2022 100
Thông báo về việc xét học bổng của Tổ chức Women's & Voice, Hoa kỳ cho nữ sinh vượt khó học tốt, năm học 2022 - 2023
15/07/2022 127
Danh sách đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối, năm học 2021 - 2022
27/06/2022 124
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng KOVA lần thứ 20 năm 2022
08/06/2022 152
Danh sách đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2021 - 2022
10/02/2022 241
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng Nguyễn Sinh Sắc đợt 1, năm 2022
13/01/2022 196
Danh sách đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2021 - 2022
12/01/2022 149
Thông báo về việc xét học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt năm học 2021 - 2022 của Chi hội Khuyến học Trường Đại học Đồng Tháp
21/12/2021 159
Thông báo về việc xét học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt nhân dịp Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022
10/06/2021 255
Danh sách đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ cuối, năm học 2020 - 2021
15/04/2021 278
Danh sách đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập HK 2, năm học 2020 - 2021
09/04/2021 202
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế Giới - CHLB Đức, năm học 2020 - 2021
23/03/2021 220
Danh sách đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập HK 1, năm học 2020 - 2021
25/07/2020 215
Danh sách sinh viên tốt nghiệp có điểm TBHT HK 2 cùng 4.0 được đề nghị nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối, năm học 2019 - 2020
23/03/2020 207
Danh sách đề nghị học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2019 - 2020
02/12/2019 199
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2019 - 2020
19/06/2019 201
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối, năm học 2018 - 2019
04/06/2019 193
Quyết định về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng
23/05/2019 199
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2018 - 2019 (chưa chính thức)
02/11/2018 179
Danh sách học bổng khuyến khích học tập HK 1 năm học 2018 - 2019
05/07/2018 186
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối, năm học 2017 - 2018
27/04/2018 186
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 (chưa chính thức)
04/05/2016 180
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2015 - 2016 (chưa chính thức)
19/10/2015 191
Thông báo về việc xét nhận học bổng của Doanh nghệp Tư nhân Cỏ May
28/07/2015 183
Học bổng học kỳ cuối, năm học 2014 - 2015 (DS chính thức)
14/07/2015 175
Học bổng học kỳ cuối, năm học 2014 - 2015 (đối với những lớp năm cuối ĐH khóa 2011, CĐ khóa 2012)
26/06/2015 173
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2014-2015 (Chính thức)
10/03/2015 182
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2014-2015 (Chính thức)
03/03/2015 180
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2014-2015
15/10/2014 179
Kế hoạch (Tổ chức phát học bổng Nguyễn Sinh Sắc, đợt 1 năm học 2014-2015)
29/09/2014 184
Quyết định (V/v trao học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt)
29/09/2014 187
Quyết định (V/v trao học bổng của Tổ chức Beautiful Mind Charity)
28/07/2014 173
Học bổng học kỳ cuối, năm học 2013-2014 (chính thức)
18/07/2014 172
Học bổng học kỳ cuối, năm học 2013-2014 (đối với những lớp năm cuối)
1/ 2
Quy định, Biểu mẫu >

Tại MIT

Quy định, Biểu mẫu >

Tại DThU

Hệ chính qui >

Đăng ký học phần

Hệ chính qui >

Xem thời khóa biểu

Hệ chính qui >

Xem điểm KTHK-BTL

Hệ chính qui >

Kết quả rèn luyện

Hệ chính qui >

Kết quả học tập

Hệ chính qui >

Thi đua - Khen thưởng

Hệ vừa học vừa làm >

Xem điểm KTTK-BTL

Hệ vừa học vừa làm >

Thời khóa biểu

Hệ vừa học vừa làm >

Kế hoạch học

Hệ vừa học vừa làm >

Kế hoạch thi/Lịch thi

Hệ vừa học vừa làm >

Danh sách lớp