Tìm kiếm
Không nhập là tìm tất cả
17/05/2021 326
Lịch thi kết thúc học phần các lớp không chính quy tại Trường ĐH Đồng Tháp - Đợt thi tháng 5/2021
12/05/2021 1279
Link cập nhật thông tin lịch thi các lớp VLVH đợt tháng 5/2021
19/01/2021 355
Lịch thi kết thúc học phần các lớp không chính quy tại cơ sở Liên kết đào tạo - Đợt thi tháng 01/2021
07/01/2021 280
Lịch thi kết thúc học phần các lớp không chính quy tại Trường ĐHĐT - Đợt thi tháng 01/2021
10/09/2020 261
Lịch thi KCQ tại trường, học kỳ hè năm học 2019-2020
07/09/2020 253
Lịch thi KCQ tại CSLKĐT các tỉnh đợt tháng 8,9 năm 2020
27/08/2020 264
Lịch thi KCQ tại CSLKĐT (Kiên Giang) đợt tháng 8,9 năm 2020
02/07/2020 301
Lịch thi các lớp KCQ tại trường - Đợt thi tháng 7 năm 2020 (mới có sửa đổi)
02/07/2020 261
Lịch thi KCQ tại CSLKĐT học kỳ II năm học 2019-2020
22/06/2020 259
Lịch thi các lớp KCQ - Đợt thi tháng 7 năm 2020
03/01/2020 254
Lịch thi kết thúc học phần các lớp ĐHSTOAN18A,B-L2, ĐHSTOAN19-L2 tại Trường (ngày 04, 05 tháng 01/2020)
12/12/2019 229
Lịch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 01/2020 tại CSLKĐT
15/08/2019 225
Lịch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 8/2019 tại Trường (từ ngày 17 - 25/8/2019)
29/07/2019 207
Kế hoạch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 8, 9/2019 (tại CSLK)
16/05/2019 209
Lịch thi Liên thông VLVH lớp ĐHSTOAN18A,B-L2 tại Trường (1-2/6/2019)
30/07/2018 248
Lịch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 8/2018 (tại Trường)
30/07/2018 227
Kế hoạch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 8/2018 (tại CSLK)
18/07/2018 210
Kế hoạch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 8/2018 (tại Trường) (Phòng ĐBCL thay đổi thời gian)
04/07/2018 211
Kế hoạch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 8/2018 (tại Trường)
07/05/2018 222
Lịch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 5/2018 (tại Trường)
11/04/2018 237
Lịch thi Liên thông VLVH lớp ĐHSTOAN16-L2, đợt tháng 5/2018
28/12/2017 207
Lịch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 1/2018 (tại Trường)
28/12/2017 220
Lịch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 1/2018 (tại CSLK)
04/12/2017 257
Kế hoạch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 1/2018 (tại Trường)
03/08/2017 215
Lịch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 8/2017 (tại CSLK)
31/07/2017 223
Lịch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 8/2017 (tại Trường)
26/07/2017 213
Kế hoạch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 8/2017 (tại Trường_Có thay đổi)
10/07/2017 228
Kế hoạch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 8/2017 (tại Trường)
17/04/2017 223
Lịch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 5/2017 (tại Trường)
29/03/2017 228
Kế hoạch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 5/2017 (tại Trường_Có thay đổi)
23/03/2017 214
Kế hoạch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 5/2017 (tại Trường)
29/11/2016 211
Lịch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 12/2016 (tại Trường)
15/11/2016 198
Kế hoạch thi Liên thông VLVH, đợt tháng 12/2016 (tại Trường_đổi lại ngày 24/12)
1/ 2
Quy định, Biểu mẫu >

Tại MIT

Quy định, Biểu mẫu >

Tại DThU

Hệ chính qui >

Đăng ký học phần

Hệ chính qui >

Xem thời khóa biểu

Hệ chính qui >

Xem điểm KTHK-BTL

Hệ chính qui >

Kết quả rèn luyện

Hệ chính qui >

Kết quả học tập

Hệ chính qui >

Thi đua - Khen thưởng

Hệ vừa học vừa làm >

Xem điểm KTTK-BTL

Hệ vừa học vừa làm >

Thời khóa biểu

Hệ vừa học vừa làm >

Kế hoạch học

Hệ vừa học vừa làm >

Kế hoạch thi/Lịch thi

Hệ vừa học vừa làm >

Danh sách lớp