Tìm kiếm
Không nhập là tìm tất cả
27/09/2022 127
Khai mạc của Chương trình Tiếp cận Nghiên cứu Quốc tế (International Research Outreach Programme – IROP 2022)
18/08/2020 370
CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ VÕ XUÂN MAI
25/07/2020 315
Giảng viên trẻ được mời làm biên tập viên 2 tạp chí khoa học quốc tế (Theo Báo Lao động)
25/07/2020 311
Trường Đại học Đồng Tháp: Lần đầu tiên tổ chức hội thảo quốc tế Toán học bằng tiếng Anh (Theo: Báo Lao động)
21/07/2020 325
Chúc mừng TS. Nguyễn Văn Dũng được mời tham gia vào Ban biên tập của Tạp chí khoa học quốc tế "Fixed Point Theory and Applications"
05/11/2019 322
TS. Nguyễn Văn Dũng vừa xuất bản một chương sách quốc tế bởi Nhà xuất bản uy tín Springer.
03/09/2019 360
Một số giáo trình của giảng viên Khoa Sư phạm Toán học xuất bản gần đây
14/07/2019 291
GIÁO SƯ WU-JUIN HWANG BÁO CÁO HƯỚNG NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ VỀ “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC”
14/12/2018 278
HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIỮA KHOA SƯ PHẠM TOÁN HỌC VÀ KHOA TOÁN - THỐNG KÊ, ĐẠI HỌC THAMMASAT (THÁI LAN)
29/10/2018 283
Nhiều tin vui trong tháng 10 về phong trào nghiên cứu khoa học của Khoa Sư phạm Toán học
02/04/2017 273
Kỷ yếu (tóm tắt) Hội nghị nghiên cứu khoa học lần 8, Khoa SP Toán-Tin (01/4/2017)
28/11/2016 233
Thông báo và biểu mẫu đề xuất đề tài NCKH cho năm học 2017-2018
28/11/2016 229
MẪU BÀI VIẾT HỘI NGHỊ NCKH LẦN 8 (3/2017) - KHOA SP TOÁN-TIN
11/01/2016 233
Mẫu bài viết Hội nghị NCKH lần 7 năm 2016
19/11/2015 232
Thông báo số 1 Hội nghị NCKH lần thứ 7 Khoa Sư phạm Toán-Tin năm học 2015-2016
09/01/2015 277
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XUẤT SẮC CỦA HAI GIẢNG VIÊN KHOA SP TOÁN-TIN
26/06/2014 237
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN NĂM 2013-2014
26/06/2014 244
Về hoạt động Khoa học Công nghệ của Khoa Sư phạm Toán-Tin năm học 2013-2014
26/05/2014 240
Lịch bảo vệ đề tài KHCN cấp cơ sở ngành Toán năm 2013-2014
13/05/2014 241
Thông báo lịch báo cáo góp ý đề tài KHCN cấp cơ sở
31/03/2014 230
Danh mục đề tài KHCN đưa ra tuyển chọn của Cán bộ, Giảng viên đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2014-2015
27/03/2014 236
Danh mục đề tài KH-CN của cán bộ giảng viên năm học 2013-2014
03/03/2014 241
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHCN CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2012 – 2013
12/03/2014 236
DANH MỤC BÀI BÁO CỦA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA SP TOÁN-TIN NĂM HỌC 2012 - 2013 (cập nhật)
27/02/2014 253
DANH SÁCH CBGV VÀ DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2013-2014
07/05/2014 218
Kỉ yếu Hội nghị NCKH Khoa Toán học lần thứ 3
07/05/2014 253
Kỉ yếu Hội nghị NCKH Khoa Toán học lần thứ 4 - Kỉ niệm 10 năm thành lập Trường ĐH Đồng Tháp
07/05/2014 229
Kỉ yếu Hội nghị NCKH Khoa Toán học lần thứ 2
26/02/2014 211
DANH MỤC BÀI BÁO CỦA KHOA SP TOÁN-TIN NĂM HỌC 2012 - 2013
11/09/2012 217
Dự án do khoa Công nghệ Thông tin thực hiện
07/05/2014 224
Kỉ yếu Hội nghị NCKH Khoa Toán học lần thứ 1
1/ 1
Hoạt động KH&CN >

Sinh viên

Hoạt động KH&CN >

Giảng viên

Hội nghị - Hội thảo >

Trong Khoa

Hội nghị - Hội thảo >

Ngoài Khoa