Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Văn Dũng

Toán Giải tích

Chuyên ngành Toán giải tích. Email: nvdung@dthu.edu.vn. Đã công bố 64 bài báo, 0 kỷ yếu, 8 đề tài, 0 sách.

Phó Trưởng Khoa

TS. Lê Hoàng Mai

Đại số và Lý thuyết số

Email: lhmai@dthu.edu.vn. Lĩnh vực nghiên cứu: Đại số kết hợp, Lý thuyết nửa vành và nửa môđun. Các học phần tham gia giảng dạy: Đại số đại cương, Số học và lý thuyết số, Đa thức và nhân tử hóa, Phương trình nghiệm nguyên. Đã công bố 10 bài báo, 0 kỷ yếu, 5 đề tài, 1 sách.

Trưởng Bộ môn

TS. Lê Trung Hiếu

Toán giải tích; Lý thuyết tối ưu

Email: lthieu@dthu.edu.vn. Hướng nghiên cứu: Lý thuyết ổn định, điều khiển của các hệ động lực. Giảng dạy: Phương trình vi phân; Xác suất thống kê; Cơ sở lý thuyết xác suất hiện đại; Tiếng Anh cho toán, Độ đo tích phân, Giải thuật máy tính cầm tay. Đã công bố 30 bài báo, 0 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.

Trưởng Bộ môn

TS. Lương Thái Ngọc

Khoa học máy tính

Tốt nghiệp Đại học năm 2007, thạc sĩ năm 2014, tiến sĩ năm 2020 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Lĩnh vực nghiên cứu là mạng thế hệ mới như VANET, MANET và WSN. Đảm trách các môn liên quan đến lập trình, mạng máy tính, công nghệ web. Đã công bố 25 bài báo, 9 kỷ yếu, 10 đề tài, 2 sách.

Phó Trưởng Bộ môn

TS. Trần Lê Nam

Hình học-Tôpô

Chuyên ngành nghiên cứu là Hình học – Tôpô, môn học giảng dạy gồm hình học cao cấp, hình học vi phân. Đã công bố 26 bài báo, 0 kỷ yếu, 7 đề tài, 0 sách.

Phó Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung

Hệ thống thông tin

Đảm trách các môn liên quan đến Cơ sở dữ liêu, phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Đã công bố 5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Trương Công Tuấn

Khoa học máy tính

Quê quán: Phường Gia Hội, Thành phố Huế. Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên cao cấp

PGS. TS. Nguyễn Dương Hoàng

Lý luận và PPDH Toán

Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Bộ môn Toán Đã công bố 38 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 3 sách.

Giảng viên chính

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

Khoa học máy tính

Lĩnh vực nghiên cứu về tính toán song song, khai khá dữ liệu, xử lý ngôn ngữ, máy học. Môn đảm nhiêm Hệ diều hành, mạng máy tính, trí tuệ nhân tạo và khai phá dữ liệu. Đã công bố 4 bài báo, 2 kỷ yếu, 3 đề tài, 1 sách.

Giảng viên chính

TS. Lê Xuân Trường

Lý luận và PPDH Toán

Hướng nghiên cứu là PPDH môn Toán ở Trường phổ thông, đảm trách một số chuyên đề sâu về Đại số sơ cấp và Số học. Quan tâm đến đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực. Đã công bố 12 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Giảng viên chính

TS. Nguyễn Trung Hiếu

Toán Giải tích

Chuyên ngành Toán giải tích. Môn học giảng dạy: Toán cao cấp, Giải tích cổ điển và Giải tích hiện đại. Đã công bố 37 bài báo, 0 kỷ yếu, 7 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Võ Thị Lệ Hằng

Toán giải tích

Giảng dạy: Một số môn học về toán giải tích; Xác suất thống kê; Toán cao cấp. Hướng nghiên cứu: Lý thuyết điểm bất động; Ổn định của phương trình hàm. Email: vtlhang@dthu.edu.vn. Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS.Nguyễn Quốc Anh

Khoa học máy tính

Môn học giảng dạy: Lập trình Hướng đối tượng, Lập trình Trực quan và thuật toán, Lập trình Python. Hướng nghiên cứu: Mạng VANET, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu. Đã công bố 5 bài báo, tham gia 1 sách chuyên khảo. Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Trần Lê Chân

Điện tử

Đang cập nhật Đã công bố 1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Hệ thống thông tin

Đang cập nhật Đã công bố 5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1/ 3