Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Văn Dũng

Toán Giải tích

Di động: 0907 335 008. Email: nvdung@dthu.edu.vn. Đã công bố 64 bài báo, 0 kỷ yếu, 8 đề tài, 0 sách.

Phó Trưởng Khoa

TS. Lê Hoàng Mai

Đại số và Lý thuyết số

Di động: 0918 331 988. Email: lhmai@dthu.edu.vn. Lĩnh vực nghiên cứu: Đại số kết hợp, Lý thuyết nửa vành và nửa môđun. Các học phần tham gia giảng dạy: Đại số đại cương, Số học và lý thuyết số, Đa thức và nhân tử hóa, Phương trình nghiệm nguyên. Đã công bố 10 bài báo, 0 kỷ yếu, 5 đề tài, 1 sách.

Trưởng Bộ môn

TS. Lê Trung Hiếu

Toán giải tích; Lý thuyết tối ưu

Di động: 0985 572 881. Email: lthieu@dthu.edu.vn. Hướng nghiên cứu: Lý thuyết ổn định, điều khiển của các hệ động lực. Giảng dạy: Phương trình vi phân, Xác suất thống kê, Tiếng Anh cho toán, Độ đo tích phân, Giải thuật máy tính cầm tay. Đã công bố 27 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Trưởng Bộ môn

TS. Lương Thái Ngọc

Khoa học máy tính

Di động: 0917 415 995. Tốt nghiệp Đại học năm 2007, thạc sĩ năm 2014, tiến sĩ năm 2020 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Lĩnh vực nghiên cứu là mạng thế hệ mới như VANET, MANET và WSN. Đảm trách các môn liên quan đến lập trình, mạng máy tính, công nghệ web. Đã công bố 23 bài báo, 9 kỷ yếu, 10 đề tài, 2 sách.

Phó Trưởng Bộ môn

TS. Trần Lê Nam

Hình học-Tôpô

Di động: 0947 306 694. Chuyên ngành nghiên cứu là Hình học – Tôpô, môn học giảng dạy gồm hình học cao cấp, hình học vi phân. Đã công bố 26 bài báo, 0 kỷ yếu, 6 đề tài, 0 sách.

Phó Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung

Hệ thống thông tin

Đảm trách các môn liên quan đến Cơ sở dữ liêu, phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Đã công bố 5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên cao cấp

PGS. TS. Nguyễn Dương Hoàng

Lý luận và PPDH Toán

Di động: 0918 055 888. Lý luận và PPDH Bộ môn Toán Đã công bố 38 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 3 sách.

Giảng viên chính

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

Khoa học máy tính

Di động: 0919 202 036. Lĩnh vực nghiên cứu về tính toán song song, khai khá dữ liệu, xử lý ngôn ngữ, máy học. Môn đảm nhiêm Hệ diều hành, mạng máy tính, trí tuệ nhân tạo và khai phá dữ liệu. Đã công bố 4 bài báo, 2 kỷ yếu, 3 đề tài, 1 sách.

Giảng viên chính

TS. Lê Xuân Trường

Lý luận và PPDH Toán

Di động: 0914 555 226. Hướng nghiên cứu là PPDH môn Toán ở Trường phổ thông, đảm trách một số chuyên đề sâu về Đại số sơ cấp và Số học. Quan tâm đến đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực. Đã công bố 12 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Giảng viên chính

ThS. NCS. Nguyễn Trung Hiếu

Toán Giải tích

Di động: 0939 428 941. Chuyên ngành nghiên cứu: Phương trình vi tích phân, Lí thuyết điểm bất động và áp dụng. Môn học giảng dạy: Toán cao cấp, Giải tích cổ điển và Giải tích hiện đại. Hiện đang học NCS chuyên ngành Toán Giải tích tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đã công bố 37 bài báo, 0 kỷ yếu, 7 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Trần Lê Chân

Điện tử

Đang cập nhật Đã công bố 1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Hệ thống thông tin

Đang cập nhật Đã công bố 5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Nguyễn Trọng Nhân

Hệ thống thông tin

Đang cập nhật Đã công bố 3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Trần Thụy Hoàng Yến

Lý luận và PPDH môn Toán

Di động: 0919 512 582. Tốt nghiệp Đại học ngành Sư phạm Toán năm 2007 tại Trường Đại học Đồng Tháp. Năm 2010, tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và PPDH môn Toán tại Trường Đại học Vinh. Đã công bố 7 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Huỳnh Lê Uyên Minh

Hệ thống thông tin

Di động: 0973 506 106. Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin tại Trường Đại học Cần Thơ. Lĩnh vực nghiên cứu là Data mining, AI. Đảm trách các môn học liên quan đến lập trình, khai phá dữ liệu, cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu. Đã công bố 5 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

1/ 2