Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Văn Dũng

Toán Giải tích

Đã công bố 64 bài báo, 29 kỷ yếu, 8 đề tài, 0 sách.

Phó Trưởng Khoa

TS. Lê Hoàng Mai

Đại số và Lý thuyết số

Lĩnh vực nghiên cứu: Đại số kết hợp, Lý thuyết nửa vành và nửa môđun. Các học phần tham gia giảng dạy: Đại số đại cương, Số học và lý thuyết số, Đa thức và nhân tử hóa, Phương trình nghiệm nguyên. Đã công bố 10 bài báo, 9 kỷ yếu, 5 đề tài, 0 sách.

Phó Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung

Hệ thống thông tin

Đảm trách các môn liên quan đến Cơ sở dữ liêu, cấu trúc dữ liệu giải thuật, phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Đã công bố 5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên cao cấp

PGS. TS. Nguyễn Dương Hoàng

Lý luận và PPDH Toán

Lý luận và PPDH Bộ môn Toán Đã công bố 38 bài báo, 15 kỷ yếu, 3 đề tài, 3 sách.

Giảng viên chính

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

Khoa học máy tính

Lĩnh vực nghiên cứu về tính toán song song, khai khá dữ liệu, xử lý ngôn ngữ, máy học. Môn đảm nhiêm Hệ diều hành, mạng máy tính, trí tuệ nhân tạo và khai phá dữ liệu. Đã công bố 4 bài báo, 3 kỷ yếu, 2 đề tài, 1 sách.

Giảng viên chính

TS. Lê Xuân Trường

Lý luận và PPDH Toán

Hướng nghiên cứu là PPDH môn Toán ở Trường phổ thông, đảm trách một số chuyên đề sâu về Đại số sơ cấp và Số học. Quan tâm đến đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực. Đã công bố 12 bài báo, 10 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Giảng viên chính

ThS. Nguyễn Trung Hiếu

Toán Giải tích

Chuyên ngành nghiên cứu: Phương trình vi tích phân, Lí thuyết điểm bất động và áp dụng. Môn học giảng dạy: Toán cao cấp, Giải tích cổ điển và Giải tích hiện đại. Hiện đang học NCS chuyên ngành Toán Giải tích tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đã công bố 37 bài báo, 23 kỷ yếu, 7 đề tài, 0 sách.

Giảng viên chính

TS. Trần Lê Nam

Hình học-Tôpô

Chuyên ngành nghiên cứu là Hình học – Tôpô, môn học giảng dạy gồm hình học cao cấp, hình học vi phân. Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Trần Thụy Hoàng Yến

Lý luận và PPDH môn Toán

Tốt nghiệp Đại học ngành Sư phạm Toán năm 2007 tại Trường Đại học Đồng Tháp. Năm 2010, tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và PPDH môn Toán tại Trường Đại học Vinh. Đã công bố 7 bài báo, 6 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Huỳnh Lê Uyên Minh

Hệ thống thông tin

Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành hệ thống thông tin tại Trường Đại học Cần Thơ. Lĩnh vực nghiên cứu là Data mining, AI. Đảm trách các môn học liên quan đến lập trình, khai phá dữ liệu, cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu. Đã công bố 5 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

TS. Đặng Quốc Bảo

Công nghệ thông tin

Tốt nghiệp Đại học Cần Thơ, Tiến sĩ tại Nancy University. Hiện đang nghiên cứu sau Tiến sĩ tại France. Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

TS. Võ Công Chương

Công nghệ thông tin

Tốt nghiệp Đại học Sư pham Huế, Tiến sĩ tại Melbourne University. Hiện đang nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Australia. Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Trần Kim Hương

Hệ thống thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học dữ liệu. Đảm trách các môn liên quan đến lập trình, công nghệ web, cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu. Đã công bố 4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.

Giảng viên

ThS. Ngô Tấn Phúc

Đại số và Lý thuyết số

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên là Đại số đồ thị, Đại số tuyến tính, ứng dụng của Lý thuyết đồ thị trong Toán phổ thông. Bồi dưỡng sinh viên dự thi Olympic môn Đại số. Hiện đang nghiên cứu sinh chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đã công bố 11 bài báo, 3 kỷ yếu, 5 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Lê Minh Thư

Hệ thống thông tin

Tốt nghiệp đại học năm 2009 thạc sĩ năm 2015 tại trường Học viện Bưu Chính Viễn Thông TP.HCM. Lĩnh vực nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Đảm trách các môn liên quan đến toán rời rạc, lập trình Java, Python, AI. Đã công bố 2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1/ 2