Tìm kiếm
Không nhập là tìm tất cả

MÔ PHỎNG MẠNG MANET VỚI NS2

Tài liệu này tổng hợp một số nội dung liên quan đến mô phỏng, đánh giá hiệu năng và bảo mật mạng MANET. Tập trung vào chủ đề định tuyến và an ninh. Tất cả nội dung được biên soạn dựa trên những nghiên cứu được chúng tôi công bố tại Hội nghị khoa học quốc ...

16/02/2021 617

1/ 1