Giới thiệu về khoa Sư phạm Toán - Tin

09/02/2021 8135

Ngày 10/1/2003, Khoa Toán học được thành lập. Sau đó, Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập. Trong giai đoạn 2003 - 2013, Khoa Toán học và Khoa Công nghệ Thông tin đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 1/7/2013, Khoa Toán học và Khoa Công nghệ thông tin được sáp nhập thành Khoa Sư phạm Toán - Tin. Cùng với sự phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn 2013 - 2018, Khoa Sư phạm Toán - Tin đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 21/3/2018, Khoa Sư phạm Toán học được thành lập từ Khoa Sư phạm Toán - Tin sau khi ngành Tin học được hợp với một số ngành khác để thành lập Khoa Kỹ thuật - Công nghệ.

Ngày 9/10/2020, trên cơ sở thực tiễn đào tạo và định hướng phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp (DThU). Hội đồng Trường DThU đã ra quyết định thành lập Khoa Sư phạm Toán - Tin trên cơ sở sáp nhập Khoa Toán học và Bộ môn Công nghệ thông tin từ Khoa Kỹ thuật - Công nghệ.

Hình ảnh về Hội nghị khoa học quốc tế tại MIT

Hiện tại, Khoa Sư phạm Toán - Tin có 32 cán bộ giảng viên, trong đó có hơn 40% là Phó Giáo sư và Tiến sĩ;  được cơ cấu thành 2 bộ môn: Bộ môn Công nghệ Thông tinBộ môn Sư phạm Toán học , phụ trách các nội dung liên quan đến 3 ngành đào tạo đại học và 1 chuyên ngành đào tạo sau đại học

1.    Đại học Sư phạm Tin học (hệ chính quy và hệ liên thông)
2.    Đại học Sư phạm Toán học (hệ chính quy và hệ liên thông).
3.    Đại học Khoa học máy tính (hệ chính quy và hệ liên thông).
4.    Cao học Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán.

Ngoài ra, Khoa còn đảm nhận giảng dạy các học phần Toán học, Công nghệ Thông tin cho các ngành đào tạo khác của Trường Đại học Đồng Tháp.

Tiếp nối truyền thống,  Khoa Sư phạm Toán – Tin đang phấn đấu để đạt được những thành công lớn hơn trong tương lai.

 

 

Facebook của Khoa Sư phạm Toán - Tin: Link

Nhóm Facebook của Khoa Sư phạm Toán - Tin (gồm giảng viên, người học, cựu người học, khách): Link

Logo của MIT

1.    Phần vòng tròn bên ngoài: Nền xanh chữ trắng, phía trên có dòng chữ Tiếng Việt: Sư phạm Toán - Tin,  phông chữ: HP-copper, phía dưới là dòng chữ Tiếng Anh: Mathematics – Informatics Teacher Education, Size 16, phông chữ HP-copper.
Ngăn cách giữa dòng tiếng Việt và tiếng Anh (đối xứng hai bên) là logo thu nhỏ của Trường Đại học Đồng Tháp

2.    Họa tiết mô phỏng cuốn sách tượng trưng cho ngành sư phạm; cũng là hình máy tính tượng trưng cho ngành Khoa học máy tính; dấu Sigma tượng trưng cho Toán học và chữ @  tượng trưng cho Tin học.

3.    Các họa tiết gồm hai màu chủ đạo của Logo Trường Đại học Đồng Tháp. Các hoạ tiết gắn bó chặt chẽ với nhau thể hiện sự đồng thuận và đoàn kết trong Khoa; thể hiện sự gắn kết giữa Toán học và Tin học trong giai đoạn cách mạng 4.0 hiện nay.

4.    Họa tiết tổng thể như mũi tên đang tiến nhanh về trước, tượng trưng cho  sự phát triển nhanh chóng của Khoa Sư phạm Toán – Tin.

5.    Họa tiết tổng thể như một mái nhà – Mái nhà sư phạm Toán – Tin; tượng trưng cho sự quan tâm và chăm chút cho người học trưởng thành.

6.    Các họa tiết được thể hiện bằng những đường nét rõ ràng, song song và cân xứng, thể hiện sự minh bạch và công bằng trong giảng dạy, điều hành và đánh giá; thể hiện sự liêm chính trong ứng xử với người học.

7.    Số 2003 là năm thành lập của trường, cũng là năm đầu tiên đào tạo trình độ đại học; kí hiệu vô cùng thể hiện sự sáng tạo và phát triển không ngừng của Khoa.

8.    Logo thường có tính trừu tượng cao. Tuy nhiên, nếu lấy tâm logo làm gốc tọa độ thì các họa tiết của Logo được tọa độ hóa bằng những phương trình đoạn thẳng và đường tròn đơn giản, dễ dàng thể hiện lại (xem bản phác thảo). Điều này thể hiện tính chính xác, tính tái lập, tinh thần phục vụ cộng đồng trong các kết quả nghiên cứu của Khoa.

 

 

 

 

 

 

 

Link thay thế, tải bảng Logo (PDF và JPG) :  Link