Giới thiệu Bộ môn Sư phạm Toán học

10/02/2021 9362


Bộ môn Sư phạm Toán học được thành lập vào tháng 12 năm 2020, trên cơ sở kết hợp nhân sự từ hai bộ môn chuyên ngành: Bộ môn Đại số-Hình học-PPDH toán và Bộ môn Giải tích-Toán ứng dụng.

 

THÔNG TIN CHUNG: Tính đến tháng 12 năm 2022, Bộ môn Sư phạm Toán học có 18 nhân sự cơ hữu, trong đó có 16 giảng viên và 2 cán bộ văn phòng. Danh sách cán bộ, giảng viên cơ hữu của Bộ môn như sau:

1)     ThS. Huỳnh Ngọc Cảm - Giảng viên, Tổ trưởng Công đoàn Khoa. Email: huynhngoccam@dthu.edu.vn.

2) TS. Nguyễn Văn Dũng - Giảng viên chính, Trưởng Khoa, Bí thư Chi bộ. Email: nvdung@dthu.edu.vn.

3)  ThS. Võ Thị Lệ Hằng - Giảng viên. (Chuyển công tác về từ Phòng Khoa học và Công nghệ từ 12/2022). Email: vtlhang@dthu.edu.vn.

4)     TS. Lê Trung Hiếu - Giảng viên, Chi ủy viên. Trưởng Bộ môn Sư phạm Toán học. Email: lthieu@dthu.edu.vn.

5)     TS. Nguyễn Trung Hiếu - Giảng viên chính, Thư ký Chi bộ. Email: nthieu@dthu.edu.vn

6)     PGS.TS. Nguyễn Dương Hoàng - Giảng viên cao cấp, Trưởng chuyên ngành cao học Lý luận và PPDHBM Toán. Nguyên Trưởng Khoa Toán học giai đoạn 2003-2013. Email: ndhoang@dthu.edu.vn; nguyenduonghoang1958@gmail.com.

7)     ThS. Võ Thị Lài - Chuyên viên, Cán bộ quản lí học tập của Khoa.

8)   ThS.NCS. Nguyễn Thị Thanh Lý - Giảng viên, Trợ lý NCKH của Khoa. Nghiên cứu sinh năm nhất tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP HCM). Email: nguyenthithanhly@dthu.edu.vn 

9)     TS. Lê Hoàng Mai - Giảng viên chính, Phó Trưởng Khoa, Phó Bí thư Chi bộ; Thành viên Hội đồng Bộ môn Toán của Tỉnh Đồng Tháp. Email: lhmai@dthu.edu.vn. 

10)     TS. Võ Xuân Mai - Giảng viên. Email: vxmai@dthu.edu.vn

11) TS. Trần Lê Nam - Giảng viên chính. Phó Trưởng Bộ môn phụ trách khoa học công nghệ. Email: tranlenam@dthu.edu.vn.

12) Nguyễn Long Phú - Chuyên viên, Cán bộ quản lí sinh viên của Khoa.

13) ThS.NCS. Ngô Tấn Phúc - Giảng viên; Đang nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Toán học. Email: ntphuc@dthu.edu.vn

14) ThS. Võ Minh Tâm - Giảng viên. Email: vmtam@dthu.edu.vn.

15) TS. Võ Đức Thịnh - Giảng viên. email: vdthinh@dthu.edu.vn

16) TS. Lê Xuân Trường - Giảng viên chính; Nguyên Trưởng Khoa Sư phạm Toán-Tin giai đoạn 2013-2018. Email: lxtruong@dthu.edu.vn

17) ThS.NCS. Nguyễn Thị Mộng Tuyền - Giảng viên; Đang nghiên cứu sinh tiến sĩ (năm cuối, đã bảo vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn) tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP HCM).  Email: ntmtuyen@dthu.edu.vn

18) ThS. Trần Thụy Hoàng Yến - Giảng viên. Email: tthyen@dthu.edu.vn

 

Hình chụp năm 2020: Hàng trước (từ trái qua phải), 1) Võ Thị Lài; 2) Trần Thụy Hoàng Yến; 3) Nguyễn Thị Thanh Lý; 4) Võ Xuân Mai; 5) Nguyễn Văn Dũng; 6) Nguyễn Dương Hoàng; 7) Lê Hoàng Mai; 8) Lê Xuân Trường; 9) Trần Lê Nam; 10) Nguyễn Long Phú.

 

Hàng sau (từ trái qua phải): 1) Lê Trung Hiếu; 2) Võ Minh Tâm; 3) Nguyễn Trung Hiếu; 4) Nguyễn Thị Mộng Tuyền; 5) Huỳnh Ngọc Cảm; 6) Châu Nhật Duy (đã chuyển về Phòng ĐBCL);  7) Ngô Tấn Phúc; Võ Đức Thịnh.

 

 

 

  • Một số giảng viên toán cơ hữu của Trường đang tham gia giảng dạy hệ đại học, cao đẳng tại Bộ môn: TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Giảng viên, Phó Trưởng Phòng Đào tạo; TS. Lê Minh Cường - Giảng viên chính, Trung tâm LKĐT&BDN; ThS. Nguyễn Thành Nghĩa - Giảng viên chính, Phòng TCCB.

 

  • Một số nhà khoa học (ngành toán) ngoài Bộ môn, ngoài Trường đang tham gia giảng dạy, hướng dẫn cho hệ cao học chuyên ngành Lí luận và PPDHBM Toán: PGS. TS. Vũ Quốc Chung; GS.TS. Đào Tam; GS.TS. Nguyễn Phú Lộc; PGS.TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung; PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung, TS. Phạm Sỹ Nam; TS. Đỗ Văn Hùng, TS Nguyễn Ngọc Hiền; TS Lê Minh Cường; …

 

  • Một số cựu giảng viên đã từng công tác chuyên môn tại Khoa Toán học (nay là Khoa Sư phạm Toán - Tin): TS. Thái Doãn Chương (ĐH Sài Gòn); PGS. TS. Phạm Thành Dương (ĐH Việt-Đức, TpHCM); ThS. Nguyễn Hữu Hiệu (nghỉ hưu); ThS Hà Mạnh Hùng (Bộ Kế hoạch - Đầu tư); TS. Nguyễn Văn Huấn (ĐH Sài Gòn); TS. Nguyễn Văn Hưng (Học viện CNBCVT TpHCM); ThS. Đỗ Lư Công Minh (ĐH Văn Lang); TS Nguyễn Thị Trúc Minh (Khoa GDTH-MN); TS. Nguyễn Thị Kiều (Khoa GDTH-MN); PGS. TS Trần Giang Nam (Viện Toán học); TS Chế Thị Kim Phụng (ĐH Sài Gòn); TS. Lê Thái Sơn (ĐH Sài Gòn); TS. Cao Thanh Tình (ĐH CNTT-ĐHQG TpHCM); PGS.TS Lê Thị Tuyết Trinh (Khoa GDTH-MN); ThS. Hồ Công Xuân Vũ Ý (ĐH Tiền Giang).

 

CÔNG TÁC GIẢNG DẠY, QUẢN LÍ CHUYÊN MÔN:

Bộ môn Sư phạm Toán học được Khoa phân công quản lí chuyên môn và đảm nhận giảng dạy đối với các chương trình đào tạo sau đây:

1)     Cử nhân Sư phạm Toán học (Hệ chính quy, tập trung); 

2)     Cao đẳng sư phạm Toán học (Hệ chính quy, tập trung);

3)     Cử nhân Sư phạm Toán học (Hệ liên thông, vừa làm vừa học).

4)  Cao học chuyên ngành Lí luận và PPDH Bộ môn Toán (Hệ chính quy, không tập trung);

Ngoài ra, Bộ môn còn đảm nhận giảng dạy các môn toán cơ sở cho các ngành đào tạo khác của Trường như các học phần: Nhập môn toán cao cấp, Toán cao cấp (1, 2, 3), Xác suất thống kê, Thống kê trong khoa học xã hội, Toán ứng dụng (cho một số ngành không chuyên toán).

Một số giảng viên của Bộ môn đã và đang tham gia giảng dạy một số chuyên đề bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng thăng hạng giáo viên, thăng hạng giảng viên các cấp. Đặc biệt, có giảng viên của Khoa được Công ty BITEX mời tham gia tập huấn chuyên môn cho giáo viên phổ thông về phương pháp sử dụng máy tính khoa học vào dạy học toán THCS, THPT.

 

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC CHUYÊN MÔN:

Bộ môn Sư phạm Toán học luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên và sinh viên thông qua nhiều hoạt động NCKH khác nhau:

§  Công bố bài báo khoa học: Đến hiện tại giảng viên của Bộ môn đã công bố khá nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước (có chỉ số ISSN) và quốc tế. Trong đó có hơn 100 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế chuẩn ISI, Scopus.  Đặc biệt, có nhiều bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục tạp chí quốc tế uy tín theo quy định hiện hành của ngành Toán học Việt Nam.

 

§  Thực hiện đề tài khoa học các cấp, hướng dẫn đề tài khoa học: Giảng viên Bộ môn đã và đang chủ trì các đề tài khoa học cấp khu vực Đông Nam Á, nhiều đề cấp Bộ, cấp cơ sở. Đồng thời, một số thành viên của Bộ môn đã và đang tham gia thành viên chủ chốt của một số đề tài khoa học cấp Nhà nước (NAFOSTED), cấp Bộ, tỉnh, cấp Đại học Quốc gia ngoài Trường. Giảng viên và sinh viên đã trình bày báo cáo khoa học tại nhiều hội thảo khoa học chuyên ngành cấp khu vực, quốc gia và quốc tế bằng tiếng Việt, Tiếng Anh. Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài NCKH cấp trường, khóa luận tốt nghiệp. Hàng năm, Bộ môn đều có sinh viên đạt giải cao tại các kỳ Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Đặc biệt, giảng viên của Bộ môn đã và đang tham gia hướng dẫn (chính) luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Vinh, Trường ĐHSP TpHCM, TRường ĐH KHoa học Tự Nhiên (ĐHQG TpHCM) trong đó một số nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án; hướng dẫn nhiều luận văn thạc sĩ tại Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH KHoa học Tự Nhiên TpHCM, Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Bách Khoa TpHCM, Trường ĐHSP TpHCM.

 

§  Biên soạn giáo trình, bài giảng: Giảng viên của Bộ môn đã chủ trì/tham gia biên soạn và xuất bản hơn chục giáo trình, sách chuyên khảo và khá nhiều bài giảng chuyên ngành khác đã được bảo vệ qua các hội đồng nghiệm thu. Số lượng, chất lượng biên soạn tài liệu giảng dạy tiếp tục tăng trong thời gian tới.

 

§  Tham gia Ban biên tập tạp chí quốc tế, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh quốc tế: Một số giảng viên của Bộ môn được mời tham gia biên tập, phản biện bài báo khoa học cho nhiều tạp chí khoa học trong nước và quốc tế (MR, Scopus, ISI). Đặc biệt, TS. Nguyễn Văn Dũng và nhóm nghiên cứu được mời tham gia hợp tác nghiên cứu, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh với Bộ môn Toán và Thống kê, Khoa Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Thammasat, Thái Lan.

 

§  Hoạt động sinh hoạt học thuật thường kỳ: Một số thành viên có tham gia nhóm, trao đổi chuyên môn ngoài trường với một số nhà khoa học có thâm niên (GS.TS. Lâm Quốc Anh, PGS. TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh, GS.TS Phạm Ngọc Ánh; PGS.TS. Trần Văn Ân, GS. Sumit Chandok, TS. Thái Doãn Chương, PGS.TS. Đoàn Thế Hiếu, PGS.TS. Nguyễn Bích Huy, TS. Nguyễn Văn Hưng, PGS.TS. Trần Giang Nam, GS.TS. Phạm Hữu Anh Ngọc, GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, GS.TS. Đào Tam, PGS.TS. Đỗ Đức Thuận, PGS. TS. Hoàng Thế Tuấn, PGS.TS. Lê Anh Vũ, PGS.TS. Wultiphol Sintunavarat, ...). Ngoài ra, giảng viên Bộ môn cũng đã và đang phối hợp với nhiều giáo sư có uy tín khác ở nước ngoài trong việc công bố bài báo khoa học quốc tế.

 

§  Một số nhà khoa học đã đến thăm, báo cáo chia sẻ chuyên môn tại Khoa, Bộ môn cho giảng viên, sinh viên: GS.TS. Lâm Quốc Anh (Cần Thơ); PGS. TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh (ĐHKHTN-ĐHQG TpHCM); TS. Sayooj Aby Jose (Ấn Độ); TS. Chris Stapel (Hoa Kì, 2 tháng); GS. Sumit Chandox (Ấn Độ, 1 tháng); Thầy Phan Trọng Hải (chuyên gia GD STEM, THPT Nguyễn Huệ, Bến Tre); Thầy Nguyễn Đình Huy (THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đông Tháp); PGS.TS. Lê Minh Hà (Giám đốc điều hành VIASM), TS. Trịnh Thúy Giang (Phó Giám đốc VIASM); GS Wu Juin Hwang (Đài Loan); TS. Lê Bá Khiết (ĐH Tôn Đức Thắng); Cô Jill King (Hoa Kì); GS. Nguyễn Văn Mậu (Hà Nội); TS. Phạm Sỹ Nam (ĐH Sài Gòn); NGƯT. Phạm Quốc Phong (Hà Tĩnh); PGS. Wultiphol Sintunavarat (Thái Lan); PGS. Lê Xuân Trường (ĐH Kinh tế TpHCM); PGS. TS. Hoàng Thế Tuấn (Phòng phương trình vi phân, Viện Toán học); TS. Nguyễn Minh Tùng (ĐH Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh), PGS.TS. Lê Anh Vũ (ĐH Kinh tế Luật TpHCM), ..

 

§  Giải thưởng khoa học của giảng viên, sinh viên toán: Một số giảng viên của Bộ môn đã đến báo cáo chuyên môn tại Trường Đại học Thammasat (Thái Lan); nghiên cứu viên ngắn hạn tại Viện Toán học - Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM). Thời gian qua, giảng viên của Bộ môn đã nhận được nhiều giải thưởng công trình toán học cấp Bộ, do VIASM chủ trì về chuyên môn; nhiều suất học bổng khoa học dành cho nghiên cứu sinh, Sau tiến sĩ của Quỹ Đổi mới sáng tạo của VinGroup (VINIF) tài trợ, học bổng Vallet dành cho nghiên cứu sinh. Bộ môn có nhiều đề tài sinh viên đạt giải cao giải thưởng sinh viên NCKH cấp Bộ. Đặc biệt, phong trào NCKH của Bộ môn được lan tỏa đến cộng đồng, một số giảng viên và sinh viên được tuyên dương về khoa học trên Đài Truyền hình Đồng Tháp, VTV9, Báo Đồng Tháp, Báo Tuổi trẻ, Báo Lao động.  

 

MỘT SỐ PHONG TRÀO CHUYÊN MÔN, ĐOÀN THỂ KHÁC:

Hướng dẫn, ôn tập, tuyển chọn đội tuyển Olympic Toán học sinh viên của Trường dự thi cấp toàn quốc đạt nhiều giải cao hàng năm.

Hướng dẫn chuyên môn cho 1 số sinh viên toán của Khoa đi thực tập sinh tại nước ngoài theo chương trình SEA TEACHER; đồng thời hướng dẫn thực tập cho sinh viên toán quốc tế về Trường thực tập sinh tại các trường phổ thông có dạy toán bằng Tiếng Anh. Kết nối với chuyên gia Fulbright người Mỹ về tập huấn phương pháp dạy học hiện đại môn toán ở Mỹ cho giảng viên, sinh viên trong 2 tháng. Nhiều kết nối chuyên môn được thiết lập, duy trì sau các chương trình trên.

Bộ môn đã giữ vai trò kết nối chuyên môn với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp và Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp tổ chức thành công Ngày Hội toán học mở (MOD2022) tại Trường vào 6/11/2022, với nhiều hoạt động tập huấn chuyên môn cho sinh viên, giáo viên toán và hoạt động trải nghiệm toán học cho hơn 1000 học sinh phổ thông.

Cố vấn hoạt động và chuyên môn cho Câu lạc Bộ thiết bị hỗ trợ dạy học và STEM, Câu lạc bộ toán tiếng Anh chuyên ngành; Hội thi nghiệp vụ sư phạm của Khoa.

Tham gia tích cực các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao do Khoa, Nhà trường phát động. Không những NCKH tốt, nhiều giảng viên của Bộ môn còn có năng khiếu văn nghệ, năng khiếu thể thao (đá bóng, chạy việt dã, …).

 

Tóm lại, Bộ môn Sư phạm Toán học của chúng tôi là một tập thể đồng thuận, với những giảng viên được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn tốt, có đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết với nghề và đặc biệt là luôn quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ người học.

 

 

Số liệu cập nhật:11/3/2023.

Maths DThU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

====================================================

Chứng nhận 5 sao xếp hạng đối sánh chất lượng giáo dục đại học UPM cho Chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán 

Tham khảo: https://upm.vn/program/43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảng viên của Bộ môn

Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Văn Dũng

Toán Giải tích

Chuyên ngành Toán giải tích. Email: nvdung@dthu.edu.vn. Đã công bố 64 bài báo, 0 kỷ yếu, 8 đề tài, 0 sách.

Phó Trưởng Khoa

TS. Lê Hoàng Mai

Đại số và Lý thuyết số

Email: lhmai@dthu.edu.vn. Lĩnh vực nghiên cứu: Đại số kết hợp, Lý thuyết nửa vành và nửa môđun. Các học phần tham gia giảng dạy: Đại số đại cương, Số học và lý thuyết số, Đa thức và nhân tử hóa, Phương trình nghiệm nguyên. Đã công bố 10 bài báo, 0 kỷ yếu, 5 đề tài, 1 sách.

Trưởng Bộ môn

TS. Lê Trung Hiếu

Toán giải tích; Lý thuyết tối ưu

Email: lthieu@dthu.edu.vn. Hướng nghiên cứu: Lý thuyết ổn định, điều khiển của các hệ động lực. Giảng dạy: Phương trình vi phân; Xác suất thống kê; Cơ sở lý thuyết xác suất hiện đại; Tiếng Anh cho toán, Độ đo tích phân, Giải thuật máy tính cầm tay. Đã công bố 30 bài báo, 0 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.

Phó Trưởng Bộ môn

TS. Trần Lê Nam

Hình học-Tôpô

Chuyên ngành nghiên cứu là Hình học – Tôpô, môn học giảng dạy gồm hình học cao cấp, hình học vi phân. Đã công bố 26 bài báo, 0 kỷ yếu, 7 đề tài, 0 sách.

Giảng viên cao cấp

PGS. TS. Nguyễn Dương Hoàng

Lý luận và PPDH Toán

Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Bộ môn Toán Đã công bố 38 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 3 sách.

Giảng viên chính

TS. Lê Xuân Trường

Lý luận và PPDH Toán

Hướng nghiên cứu là PPDH môn Toán ở Trường phổ thông, đảm trách một số chuyên đề sâu về Đại số sơ cấp và Số học. Quan tâm đến đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực. Đã công bố 12 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Giảng viên chính

TS. Nguyễn Trung Hiếu

Toán Giải tích

Chuyên ngành Toán giải tích. Môn học giảng dạy: Toán cao cấp, Giải tích cổ điển và Giải tích hiện đại. Đã công bố 37 bài báo, 0 kỷ yếu, 7 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Võ Thị Lệ Hằng

Toán giải tích

Giảng dạy: Một số môn học về toán giải tích; Xác suất thống kê; Toán cao cấp. Hướng nghiên cứu: Lý thuyết điểm bất động; Ổn định của phương trình hàm. Email: vtlhang@dthu.edu.vn. Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Trần Thụy Hoàng Yến

Lý luận và PPDH môn Toán

Tốt nghiệp Đại học ngành Sư phạm Toán năm 2007 tại Trường Đại học Đồng Tháp. Năm 2010, tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và PPDH môn Toán tại Trường Đại học Vinh. Đã công bố 7 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. NCS. Ngô Tấn Phúc

Đại số và Lý thuyết số

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên là Đại số đồ thị, Đại số tuyến tính, ứng dụng của Lý thuyết đồ thị trong Toán phổ thông. Bồi dưỡng sinh viên dự thi Olympic môn Đại số. Hiện đang nghiên cứu sinh chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đã công bố 11 bài báo, 0 kỷ yếu, 4 đề tài, 1 sách.

Giảng viên

ThS. Huỳnh Ngọc Cảm

Toán giải tích

Lĩnh vực nghiên cứu: Lí thuyết tối ưu. Môn giảng dạy: Độ đo tích phân, Giải tích 3, Logic Toán, Xác suất thống kê, Nhập môn toán cao cấp. Đã công bố 7 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

TS. Võ Đức Thịnh

Toán ứng dụng

Tốt nghiệp đại học năm 2009 tại Trường ĐH Đồng Tháp, thạc sĩ năm 2012 tại Trường Đại học Limoges, Pháp. Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng vào ngày 8/5/2022, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Đảm nhận giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực Toán ứng dụng như: Quy hoạch tuyến tính; Nhập môn Giải tích đa trị; Phương pháp tối ưu trong toán học phổ thông. Đã công bố 9 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Võ Minh Tâm

Toán Ứng dụng

Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Lý thuyết Tối ưu và Toán Ứng dụng. Đã công bố 5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS.NCS. Nguyễn Thị Thanh Lý

Toán giải tích

Lĩnh vực nghiên cứu là Topo, Lý thuyết điểm bất động. Đảm nhiệm các học phần thuộc giải tích cổ điển, và giải tích hiện đại. Đã công bố 5 bài báo, 0 kỷ yếu, 5 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. NCS. Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Hình học

Giảng dạy: Các môn về hình học. Đã công bố 3 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

TS. Võ Xuân Mai

Lý luận và PPDH Toán

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán. Đã công bố 14 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Viên chức

Nguyễn Long Phú

Mỹ thuật

Di động: 0984 456 735. Phụ trách Công tác sinh viên của Khoa.

Viên chức

ThS. Võ Thị Lài

LL và PPDH bộ môn Toán

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Toán học năm 2015. Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán năm 2018 tại Trường Đại học Đồng Tháp. Cán bộ quản lý học tập của Khoa.