Giới thiệu về Bộ môn Công nghệ - Thông tin

10/02/2021 6217


Bộ môn Công nghệ thông tin (CNTT) trực thuộc Khoa Sư phạm Toán - Tin, đảm trách chuyên ngành CNTT và Sư phạm Tin học, các học phần Tin học, Tin học ứng dụng, Tin học chuyên ngành cho các ngành học khác; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hợp tác trong lĩnh vực CNTT.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Lịch sử phát triển của Bộ môn Công nghệ thông tin bắt đầu từ năm 2003, tiền thân là Khoa Công nghệ Thông tin. Trải qua nhiều năm đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Sư phạm và ngoài sư phạm, Khoa Công nghệ thông tin đã góp phần vào sự phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp. Đến năm 2013, Khoa Công nghệ Thông tin đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trước yêu cầu đổi mới để phù hợp với sự phát triển, Khoa Công nghệ Thông Tin sáp nhập với Khoa Toán học thành lập khoa Sư phạm Toán – Tin, giai đoạn này có 2 Bộ môn gồm Hệ thống Thông tin và Khoa học máy tính.

Ngày 21/03/2018, sự chuyển đổi cơ cấu và tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2022, Bộ môn Công nghệ Thông tin được thành lập, trực thuộc Khoa Kỹ thuật – Công nghệ. Thực hiện theo đề án số 1028/ĐA-ĐHĐT, ngày 27 tháng 10 năm 2020, Bộ môn Công nghệ Thông tin sáp nhập vào Khoa Sư phạm Toán học, thành lập Khoa Sư phạm Toán - Tin.

NHÂN SỰ

Tính đến ngày 3/3/2021, Bộ môn Công nghệ thông tin có 16 giảng viên, bao gồm 01 Phó giáo sư, 06 tiến sĩ (TS), 01 nghiên cứu sinh và 08 thạc sĩ. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau Đại học là 100%, với 44.80% giảng viên có trình độ Phó Giáo sư và Tiến sĩ.

- Quản lý Bộ môn

   1. Lương Thái Ngọc, GV, Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn. Di động: 0917 415 995.

   2. Nguyễn Thị Mỹ Dung, GV, Thạc sĩ. Phó Trưởng bộ môn. Di động: 0908 520 207.

- Giảng viên

   1. Trương Công Tuấn, giảng viên (GV), Phó Giáo sư.

   2. Nguyễn Quốc Anh, GV, Thạc sĩ. Di động: 0939 691 844.

   3. Đặng Quốc Bảo, giảng viên (GV), Tiến sĩ, Nghiên cứu sau TS.

   4. Trần Lê Chân, GV, Thạc sĩ. Di động: 0945 809 955.

   5. Nguyễn Minh Kha, GV, Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh tại Pháp

   6. Trần Kim Hương, GV, Thạc sĩ. Di động: 0384 967 679.

   7. Nguyễn Thị Thùy Linh, giảng viên chính (GVC), Thạc sĩ. Di động: 0919 202 036.    

   8. Nguyễn Văn Lót, GV, Tiến sĩ, Nghiên cứu sau TS tại Pháp

   9. Huỳnh Lê Uyên Minh, GV, Thạc sĩ. Di động: 0973 506 106.

   10. Nguyễn Trọng Nhân, GV, Thạc sĩ. Di động: 0983 770 381.

   11. Nguyễn Thị Thanh Thảo, GV, Thạc sĩ. Di động: 0778 227 376.  

   12. Lê Minh Thư, GV, Thạc sĩ. Di động: 0385 243 379.

   13. Võ Công Chương, GV, Tiến sĩ, Nghiên cứu sau TS tại Australia

   14. Nguyễn Tuấn Khanh, GV, Tiến sĩ, Nghiên cứu sau TS tại Australia

   15. Nguyễn Huỳnh Thanh Hà, GV, Tiến sĩ, Nghiên cứu sau TS tại Australia


- Mời giảng

Ngoài những giảng viên cơ hữu, Bộ môn còn mời giảng một số giảng viên có kinh nghiệm trong và ngoài Trường như:

   1. Nguyễn Hữu Duyệt, GVC, thạc sĩ, nguyên Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin.

   2. Nguyễn Thị Ngọc Chi, GV, thạc sĩ, Phòng Tố chức cán bộ.

   3. Trần Thanh Phúc, GV, thạc sĩ, Phòng Tố chức cán bộ.

   4. Huỳnh Khải Vinh, GV, thạc sĩ, Phòng Đảm bảo chất lượng

   5. Trần Ngọc Thuận, GV, thạc sĩ, Phòng Hành chính.

   6. Nguyễn Quốc Anh, GV, thạc sĩ, Phòng Hợp tác quốc tế

   7. Nguyễn Thị Bích Phượng, GV, thạc sĩ, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.


NHIỆM VỤ

1) Đào tạo: Nhiệm vụ chính của Bộ môn là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kỹ sư ngành Khoa học máy tính, tham gia bồi dưỡng và đào tạo nâng chuẩn chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên Sư phạm Tin học; Thực hiện nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Ngoài ra, giảng viên còn tham gia giảng dạy có lớp Tin học không chuyên trong toàn Trường. Bộ môn Công nghệ thông tin được Khoa phân công quản lí chuyên môn và đảm nhận giảng dạy đối với các chương trình đào tạo sau đây:

   1. Cử nhân Sư phạm Tin học (Hệ chính quy, tập trung);

   2. Cử nhân Sư phạm Tin học (Hệ liên thông, vừa làm vừa học);

   3. Kỹ sư Tin học (Hệ chính quy, tập trung);

   4. Kỹ sư Tin học (Hệ liên thông, vừa làm vừa học).

2) Nghiên cứu khoa học: Trong thời gian qua, giảng viên của Bộ môn đã tham gia thực nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, cấp Bộ, trong đó có nhiều công trình công bố quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus.

Giảng viên của Bộ môn

Trưởng Bộ môn

TS. Lương Thái Ngọc

Khoa học máy tính

Tốt nghiệp Đại học năm 2007, thạc sĩ năm 2014, tiến sĩ năm 2020 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Lĩnh vực nghiên cứu là mạng thế hệ mới như VANET, MANET và WSN. Đảm trách các môn liên quan đến lập trình, mạng máy tính, công nghệ web. Đã công bố 25 bài báo, 9 kỷ yếu, 10 đề tài, 2 sách.

Phó Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung

Hệ thống thông tin

Đảm trách các môn liên quan đến Cơ sở dữ liêu, phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Đã công bố 5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Trương Công Tuấn

Khoa học máy tính

Quê quán: Phường Gia Hội, Thành phố Huế. Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên chính

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

Khoa học máy tính

Lĩnh vực nghiên cứu về tính toán song song, khai khá dữ liệu, xử lý ngôn ngữ, máy học. Môn đảm nhiêm Hệ diều hành, mạng máy tính, trí tuệ nhân tạo và khai phá dữ liệu. Đã công bố 4 bài báo, 2 kỷ yếu, 3 đề tài, 1 sách.

Giảng viên

ThS.Nguyễn Quốc Anh

Khoa học máy tính

Môn học giảng dạy: Lập trình Hướng đối tượng, Lập trình Trực quan và thuật toán, Lập trình Python. Hướng nghiên cứu: Mạng VANET, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu. Đã công bố 5 bài báo, tham gia 1 sách chuyên khảo. Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Trần Lê Chân

Điện tử

Đang cập nhật Đã công bố 1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Hệ thống thông tin

Đang cập nhật Đã công bố 5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Nguyễn Trọng Nhân

Hệ thống thông tin

Đang cập nhật Đã công bố 3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Huỳnh Lê Uyên Minh

Hệ thống thông tin

Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin tại Trường Đại học Cần Thơ. Lĩnh vực nghiên cứu là Data mining, AI. Đảm trách các môn học liên quan đến lập trình, khai phá dữ liệu, cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu. Đã công bố 5 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

TS. Đặng Quốc Bảo

Công nghệ thông tin

Tốt nghiệp Đại học Cần Thơ, Tiến sĩ tại Nancy University. Hiện đang nghiên cứu sau Tiến sĩ tại France. Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

TS. Võ Công Chương

Công nghệ thông tin

Tốt nghiệp Đại học Sư pham Huế, Tiến sĩ tại Melbourne University. Hiện đang nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Australia. Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Trần Kim Hương

Hệ thống thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học dữ liệu. Đảm trách các môn liên quan đến lập trình, công nghệ web, cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu. Đã công bố 4 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 1 sách.

Giảng viên

ThS. Lê Minh Thư

Hệ thống thông tin

Tốt nghiệp đại học năm 2009 thạc sĩ năm 2015 tại trường Học viện Bưu Chính Viễn Thông TP.HCM. Lĩnh vực nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Đảm trách các môn liên quan đến toán rời rạc, lập trình Java, Python, AI. Đã công bố 2 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Viên chức

ThS.NCS. Nguyễn Minh Kha

Tốt nghiệp Master ngành Khoa học dữ liệu (Data Science) - Grenoble INP - Grenoble Alpes University.

NCS lĩnh vực: Data Security and User Privacy Protection (tạm dịch: An toàn dữ liệu và Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng) - Trường Grenoble Alpes University.

Viên chức

TS. Nguyễn Văn Lót

Đang cập nhật ...

Đang cập nhật ...