THÔNG TIN

Họ và tên Trần Kim Hương
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh08/5/1987
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcThạc sỹ
Thành tích4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.

Lược xem: 271

BÀI BÁO KHOA HỌC

- Quốc tế
- Trong nước
Label "Tổ chức dạy học theo nhóm trong giảng dạy học phần phân tích thiết kế hệ thống thông tin", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 164 (1) , 2018, xx-xx.

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH

Võ Thanh Tú (1), Lương Thái Ngọc (2), Lê Vũ (3), Lê Quang Minh (4), Nguyễn Thị Thùy Linh (5), Trần Kim Hương (6), "Mô phỏng mạng MANET với NS2: Định tuyến và An ninh", NXB Đại học Huế, 206 (Trang), 2020.

ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ