THÔNG TIN

Họ và tên Lê Minh Thư
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh02/9/1986
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 508

BÀI BÁO KHOA HỌC

- Quốc tế
- Trong nước
Label "Nâng cao năng lực Tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành Tin học", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 169 (2) , 2018, xx-xx.

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ