THÔNG TIN

Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Dung
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh02/7/1980
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 259

BÀI BÁO KHOA HỌC

- Quốc tế
- Trong nước
Label "Nâng cao kỹ năng lập trình cho sinh viên chuyên ngành Khoa học máy tính ở Trường Đại học Đồng Tháp", Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917), Số 0 (1) , 2017, xx-xx.

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ