THÔNG TIN

Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Linh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh12/11/1976
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTiếng Anh B1
Tin họcThs Khoa học máy tính
Thành tích4 bài báo, 3 kỷ yếu, 2 đề tài, 1 sách.

Lược xem: 678

BÀI BÁO KHOA HỌC

- Quốc tế
- Trong nước

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Thị Thùy Linh (1), Lương Thái Ngọc (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), Trương Thị Hoàng Oanh (4), "Đề xuất giải pháp cải tiến mô hình thực thể quan hệ (ER) để biểu diễn cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Khoa SP Toán - Tin Trường Đại học Đồng Tháp), Số 4 () , 2018, xx-xx.
Nguyễn Thị Thùy Linh (1), "Đổi mới PPDH học phần Ôtômát và Ngôn ngữ hình thức theo hướng phát triển năng lực người học", Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia (Trường Đại học Sư phạm TPHCM), Số 0 () , 2016, 386.
Nguyễn Thị Thùy Linh (1), "Lỗ hổng bảo mật trong hệ điều hành Windows 7", Kỷ yếu Hội nghị NCKH năm 2015 Khoa Sư phạm Toán-Tin (Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp), Số 6 () , 2015, 117.

SÁCH, GIÁO TRÌNH

Võ Thanh Tú (1), Lương Thái Ngọc (2), Lê Vũ (3), Lê Quang Minh (4), Nguyễn Thị Thùy Linh (5), Trần Kim Hương (6), "Mô phỏng mạng MANET với NS2: Định tuyến và An ninh", NXB Đại học Huế, 206 (Trang), 2020.

ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ