THÔNG TIN

Họ và tên Đặng Quốc Bảo
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh21/01/1976
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 303

BÀI BÁO KHOA HỌC

- Quốc tế
- Trong nước

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ