THÔNG TIN

Họ và tên Đặng Quốc Bảo
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
Giới tínhNam
Năm sinh21/01/1976
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Email
Thống kê0 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

  Lược xem: 637

  BÀI BÁO

  - Quốc tế
  - Trong nước
  + Tiếng Anh
  + Tiếng Việt

  KỶ YẾU HỘI THẢO


  SÁCH, GIÁO TRÌNH


  ĐỀ TÀI KHOA HỌC


  GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


  HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ