THÔNG TIN

Họ và tên Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
Giới tínhNữ
Năm sinh1985
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán , Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữxx
Tin họcxx
Email
Thống kê3 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 319

BÀI BÁO

- Quốc tế
- Trong nước
+ Tiếng Anh
Le Anh Vu, Duong Quach Hoa, Nguyễn Thị Mộng Tuyền, Nguyen Cam Tu, "Indecomposable md4- subalgebras of gl (3, 0)", Journal of Science HCM Education University (ISSN:1859-3100), Vol. 9, Iss. 14, 2017, 00.
Le Anh Vu, HA Van Hieu, Le Anh Tuan, Cao Tran Tu Hai, Nguyễn Thị Mộng Tuyền, "Classification of real solvable Lie Algebras whose simply connected Lie groups have only zero or maximal dimensional coadjoint orbits", Revista de la Unión Matemática Argentina (ISSN:0041-6932), Vol. 2, 2016, 00.
+ Tiếng Việt

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ