THÔNG TIN

Họ và tên Võ Đức Thịnh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
Giới tínhNam
Năm sinh0000
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán , Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữxx
Tin họcxx
Email
Thống kê9 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 471

BÀI BÁO

- Quốc tế
- Trong nước
+ Tiếng Anh
Vo Duc Thinh, Thai Doan Chuong, "Subdifferentials and derivatives with respect to a set and applications on optimization", Applicable Analysis (ISSN:0003-6811), Vol. 0, 2017, 00.
N. V. Dung, N. T. Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Lý, Vo Duc Thinh, "Remarks on the fixed point problem of 2-metric space", Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1687-1812), Vol. 167, 2013, 00.
N. V. Dung, N. T. Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Lý, Vo Duc Thinh, "Suzuki-type fixed point theorems for two maps on metric-type spaces", Journal of Nonlinear Analysis and Optimization (ISSN:1906-9685), Vol. 2, Iss. 4, 2013, 17 - 19.
+ Tiếng Việt
Võ Đức Thịnh, Nguyễn Kim Ngân, "Điều kiện cần và đủ theo dãy cho nghiệm của bài toán tối ưu với ràng buộc nhúng", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 26, 2017, 00.
Võ Đức Thịnh, Nguyễn Thị Thanh Thảo, "Dưới vi phân lồi theo hướng và ứng dụng", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 21, 2016, 00.
Võ Đức Thịnh, "Nón pháp tuyến theo hướng và điều kiện tối ưu", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 13, 2015, 00.
Nguyễn Thành Nghĩa, Nguyễn Trung Hiếu, Võ Đức Thịnh, "Định lý điểm bất động cho ánh xạ co phi tuyến suy rộng trong không gian S-mêtric", Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086), Tập 3, 2014, 00.
Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Trung Hiếu, Võ Đức Thịnh, "Công bố khoa học của Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2003-2013 và đề xuất một số định hướng", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 9, 2014, 00.
Huỳnh Ngọc Cảm, Nguyễn Thành Nghĩa, Võ Đức Thịnh, "Tập đóng suy rộng và tập mở suy rộng trong không gian tôpô", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 3, 2013, 00.

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hình thức khen thưởngNămĐơn vị cấp
Bằng khen - Giải Ba giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học 2018Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2016Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ