THÔNG TIN

Họ và tên Võ Minh Tâm
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
Giới tínhNam
Năm sinh1987
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1 - Tiếng Anh
Tin họcB
Emailvmtam@dthu.edu.vn
Thống kê5 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 714

BÀI BÁO

- Quốc tế
- Trong nước
+ Tiếng Anh
Nguyen Van Hung, D. H. Hoàng, V. M. Tam, "Paninleve- Kuratowski convergences of the approximate solution sets for vector quasiequilibrium problems", Carpathian Journal of Mathematics (ISSN:1584-2851), Vol. 1, Iss. 34, 2018, 00.
Nguyen Van Hung, Lê Huỳnh Mỹ Vân, V. M. Tam, "On the semicontinuity of solution sets for parametric vector quasi- variational inequality problems", Journal of Science Hue University (ISSN:1859-1388), Vol. 96, Iss. 8, 2014, 71-85.
+ Tiếng Việt

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ