THÔNG TIN

Họ và tên Ngô Tấn Phúc
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
Giới tínhNam
Năm sinh18-10-1985
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1-Anh văn
Tin họcA
Emailntphuc@dthu.edu.vn
Thống kê11 bài báo, 0 kỷ yếu, 5 đề tài, 1 sách.

Lược xem: 670

BÀI BÁO

- Quốc tế
- Trong nước
+ Tiếng Anh
G. Abrams, Tran Giang Nam, N. T. Phuc, "Leavitt path algebras having Unbounded Generating Number", Journal of Pure and Applied Algebra (ISSN:0022-4049), Vol. 6, Iss. 0, 2017, 00.
+ Tiếng Việt
Ngô Tấn Phúc, Vũ Nhân Khánh, "Khảo sát tính chất số cơ sở bất biến của đại số đường đi Leavitt trên một số lớp đồ thị hữu hạn", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Tập 6, Số 15, 2018, 00.
Vũ Nhân Khánh, Ngô Tấn Phúc, "Về tính UGN của đại số đường đi Leavitt trên các đồ thị rời rạc chu trình", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531), Tập 5, Số 126, 2018, 00.
Phạm Thị Hương Trà, Ngô Tấn Phúc, "Khảo sát tập lũy đẳng trong đại số đường đi Leavitt của đồ thị không chứa chu trình", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 28, Số 0, 2017, 00.
Nguyễn Hữu Tính, Ngô Tấn Phúc, "Khảo sát tính UGN của đại số đường đi Leavitt trên các đồ thị lũy thừa", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 28, Số 0, 2017, 00.
Ngô Tấn Phúc, Vũ Nhân Khánh, "Đại số đường đi Leavitt thỏa mãn tính Hermite", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 18, 2016, 00.
Ngô Tấn Phúc, "Hệ tham số thu gọn của môđun Buchsbaum và môđun Cohen-Macaulay", Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086), Tập 2, 2014, 26-28.
Ngô Tấn Phúc, "Hệ tham số thu gọn của môđun Muchsbaum và môđun Cohenmacauly", Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086), Tập 2, 2014, 00.
Ngô Tấn Phúc, "Hệ tham số của môđun Buchsbaum", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 6, 2013, 48-51.
Ngô Tấn Phúc, "Hệ tham số của môđun Muchsbaum", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 6, 2013, 00.
Ngô Tấn Phúc, "Về f-dãy chặt và tính Buchsbaum", Tạp chí Khoa học ĐH Vinh (ISSN:1859-2228), Tập 2, Số 39, 2010, 00.

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH

Lê Hoàng Mai, Ngô Tấn Phúc, "Đại số đại cương", NXB Đại học Cần Thơ, 145 trang, 2020.

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Ngô Tấn Phúc, "Khảo sát tính chất cơ sở bất biến của đại số đường Leavitt", 2018-2020, cấp quản lí: Cấp Bộ, kết quả: Xuất sắc.
Ngô Tấn Phúc, "Về tính IBN của đại số đường đi Leavitt", 2015-2017, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Ngô Tấn Phúc, "Kiểu đa thức p(M) của môđun M", 2012-2013, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Ngô Tấn Phúc, "Về môđun giả Buchsbaum", 2011-2012, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Nguyễn Thị Bích Thuận, Ngô Tấn Phúc, "Ánh xạ thương", 2006-2006, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hình thức khen thưởngNămĐơn vị cấp
Bằng khen - Giải Ba giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học 2018Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Ba Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2018Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ