THÔNG TIN

Họ và tên Trần Thụy Hoàng Yến
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
Giới tínhNữ
Năm sinh1984
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán , Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữxx
Tin họcxx
Emailtthyen@dthu.edu.vn
Thống kê7 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 267

BÀI BÁO

- Quốc tế
- Trong nước
+ Tiếng Anh
+ Tiếng Việt
Trần Thụy Hoàng Yến, "Một số phương pháp giải toán trắc nghiệm chủ để tính đơn điệu của hàm số", Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917), Tập 0, 2018, 00.
Trần Thụy Hoàng Yến, "Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho sinh viên thông qua rèn luyện một số thao tác tư duy quan trọng thông qua dạy học dãy số viết theo quy luật", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Tập 0, 2016, 00.
Trần Thụy Hoàng Yến, "Phát triển năng lực giải toán cho sinh viên thông qua việc rèn luyện khả năng liên tưởng", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Tập 132, 2016, 00.
Nguyễn Thị Trúc Minh, Trần Thụy Hoàng Yến, "Vận dụng phương pháp dạy học vi mô trong quá trình rèn luyện nghiệp vụ nhằm hình thành và phát triển năng lực sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học", Khoa học và Công nghệ, ĐH Thái Nguyên (ISSN:1859-2171), Tập 133, Số 1, 2015, 1859-2171.
Trần Thụy Hoàng Yến, "Vận dụng quy luật nhận thức vào quá trình mô hình hóa tình huống thực tế trong dạy học hình học ở cấp trung học cơ sở", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Tập 116, 2015, 00.
Trần Thụy Hoàng Yến, "Dạy học vi mô - một phương pháp góp phần phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm toán", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Tập 0, 2015, 00.
Trần Thụy Hoàng Yến, Nguyễn Thị Trúc Minh, "Nâng cao năng lực giải toán cho sinh viên sư phạm toán thông qua bài toán bất đẳng thức", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Tập 0, 2015, 00.

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ