THÔNG TIN

Họ và tên Võ Xuân Mai
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
Giới tínhNữ
Năm sinh1985
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán , Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữxx
Tin họcxx
Email
Thống kê14 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 492

BÀI BÁO

- Quốc tế
- Trong nước
+ Tiếng Anh
Nguyễn Phương Chi, Võ Xuân Mai, "Learning by intuiting- The approach to solve the unfoeseen problems in mathematics education", Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719), Vol. 62, Iss. 6, 2017, xx.
+ Tiếng Việt
Võ Xuân Mai, "Xây dựng tình huống dạy học sử dụng trực quan hỗ trợ học sinh trực giác toán hoc giải quyết vấn đề", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Tập 432, 2018, xx.
Võ Xuân Mai, "Góp phần bồi dưỡng năng lực liên tưởng cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong không gian (Hình học 12)", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Tập 347, 2018, 00.
Võ Xuân Mai, Lê Ngô Nhật Huy, "Về bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng trong hình học không gian", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 28, Số 0, 2017, 00.
Võ Xuân Mai, "Khai thác bài toán hình học không gian trong dạy học toán ở trường phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực khám phá tri thức mới cho học sinh", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 24, 2017, 00.
Võ Xuân Mai, Đào Tam, "Đảm bảo sự cân đối giữa tư duy trực giác và tư duy phân tích cho học sinh trong dạy học toán", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Tập 134, 2016, 00.
Võ Xuân Mai, Đào Tam, "Hướng tới sự hiểu biết của trực giác và vai trò của trực giác trong dạy học Toán", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Tập 389, 2016, 00.
Võ Xuân Mai, "Sử dụng liên tưởng trong dạy học phát hiện tri thức mới qua dạy học bài "Phương trình mặt phẳng" Hình học 12", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Tập 126, 2016, 00.
Võ Xuân Mai, "Sử dụng liên tưởng trong quá trình khám phá tri thức mới cho học sinh qua dạy học hình học", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Tập 382, 2016, 00.
Võ Xuân Mai, "Bài toán về tính góc giữa hai mặt phẳng trong hình học không gian", Toán học trong Nhà trường Hội Giảng dạy Toán học Phổ thông (ISSN:2354-1229), Tập 4, 2016, 00.
Võ Xuân Mai, "Khai thác nội dung tính khoảng cách trong không gian cho học sinh khám phá tri thức mới qua dạy học Hình học", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Tập 119, 2015, 00.
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ