THÔNG TIN

Họ và tên Lê Trung Hiếu
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh30/11/1985
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB2 - Tiếng Anh
Tin họcB
Thành tích17 bài báo, 20 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 1100

BÀI BÁO KHOA HỌC

- Quốc tế
Le Trung Hieu (1), "Stability of nonlinear Volterra equations", Bulletin of the polish academy of sciences technical sciences (ISSN:0239-7528), Vol 3 (65), 2017, 00.
Le Trung Hieu (1), "New criteria for global exponential stability of linear time-varying volterra difference equations", Mathematica Slovaca (ISSN:1345-1354), Vol 6 (), 2016, 00.
Pham Huu Anh Ngoc (1), Le Trung Hieu (2), "On exponential stability of nonlinear Volterra difference equations in phase spaces", Mathematische Nachrichten (ISSN:0025-584X), Vol 4 (288), 2015, 00.
Pham Huu Anh Ngoc (1), Le Trung Hieu (2), "On exponential stability of volterra difference equations with infinite delay", Bulletin of the Polish Academy of Sciences Mathematics (ISSN:1732-8985), Vol 2 (62), 2014, 00.
Pham Huu Anh Ngoc (1), Le Trung Hieu (2), "New criteria for exponential stability of nonlinear difference systems with time-varying delay", International Journal of Control (ISSN:0020-7179), Vol 0 (), 2013, 00.
Pham Huu Anh Ngoc (1), Le Trung Hieu (2), "On stability of discrete-time systems under nonlinear time-varying perturbations", Advances in Difference Equations (ISSN:1687-1847), Vol 0 (120), 2012, 00.
- Trong nước
Lê Trung Hiếu (1), "Điều kiện đủ cho tính bị chặn của nghiệm của hệ phương trình vi phân phi tuyến cấp một", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531), Số 1 (122) , 2018, 00.
Lê Trung Hiếu (1), "Ổn định mũ của hệ phương trình sai phân có chậm trong không gian Banach", Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086), Số 15 (0) , 2017, xx.
Pham Huu Anh Ngoc (1), Lê Trung Hiếu (2), "Đề xuất một số giải thuật lập trình trên máy tính Casio fx 570 Vn Plus để giải nhanh một số dạng toán sơ cấp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 26 (0) , 2017, 00.
Pham Huu Anh Ngoc (1), Lê Trung Hiếu (2), "Dùng máy tính cầm tay Casio fx 570 VNplus hỗ trợ giải một số dạng bài tập trắc nghiệm môn toán nội dung Giải tích", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 26 (0) , 2017, 00.
Pham Huu Anh Ngoc (1), Lê Trung Hiếu (2), "Đề xuất một số giải thuật lập trình trên máy tính Casio fx-570Vn Plus để giải nhanh các dạng toán sơ cấp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 26 () , 2017, 00.
Pham Huu Anh Ngoc (1), Lê Trung Hiếu (2), "Điều kiện đủ cho tính ổn định nghiệm của hệ phương trình sai phân phi tuyến có chậm chịu nhiễu", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 25 () , 2017, 00.
Label "Khắc phục một số sai lầm trong việc tính toán bằng máy tính cầm tay", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 9 (87) , 2016, 00.

KỶ YẾU HỘI THẢO

Le Trung Hieu (1), N. V. Dũng (2), N. T. Hiếu (3), Vo Duc Thinh (4), "Hướng tới nâng cao vị thế của Trường Đại học Đồng Tháp trong xếp hạng cơ sở giáo dục đại học", Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Đông Tháp lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trường Đại học Đồng Tháp), Vol 1 (), 2017, xx-xx.
Le Trung Hieu (1), "On exponential ultimate boundedness of nonlinear Volterra difference systems", Hội nghị Khoa học công nghệ Khoa khoa học ứng dụng (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Vol 1 (), 2017, xx-xx.
Nguyễn Văn Dũng (1), Lê Trung Hiếu (2), Nguyễn Trung Hiếu (3), Võ Đức Thịnh (4), "Một số đề xuất đối với hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên toán phổ thông", Hội thảo hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx.
Nguyễn Trung Hiếu (1), Lê Trung Hiếu (2), Võ Đức Thịnh (3), "Rèn luyện một số kĩ năng cần thiết cho sinh viên ngành Sư phạm Toán học góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực NCKH cho giáo viên trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx.
Lê Trung Hiếu (1), Bùi Thị Mộng Ngân (2), "Ổn định mũ của hệ phương trình sai phân có chậm trong không gian Banach", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx.
Lê Trung Hiếu (1), Lê Văn Huy (2), Phạm Lê Thị Hồng Diễm (3), "Khắc phục một số sai lầm trong việc tính toán bằng máy tính cầm tay", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx.
Nguyễn Văn Dũng (1), Lê Trung Hiếu (2), Nguyễn Trung Hiếu (3), "Định hướng tăng cường nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đối với giảng viên ngành Sư phạm Toán học Trường Đại học Đồng Tháp", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực NCKH cho giáo viên trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx.
Lê Văn Huy (1), Lê Trung Hiếu (2), "Đề xuất một số giải thuật sử dụng phím CALC trong lập trình giải toán máy tính cầm tay", Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2015-2016 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx.
Lê Trung Hiếu (1), Pham Huu Anh Ngoc (2), Trịnh Minh Hiếu (3), "Tính chất co của các hệ phương trình sai phân phi tuyến phụ thuộc thời gian có chậm", Hội nghị Khoa học (Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG HCM), Số 2016 () , 2016, xx-xx.
Nguyễn Thị Thu Hải (1), Đặng Thị Ngọc Yến (2), Lê Trung Hiếu (3), "Một vài điều kiện mới cho tính ổn định nghiệm của hệ phương trình sai phân có chậm", Hội thảo Khoa học Sinh viên và Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc năm 2016 (Trường Đại học Sư phạm TPHCM), Số 2016 () , 2016, xx-xx.
Lê Trung Hiếu (1), Nguyễn Thị Bích Thuận (2), "Khai thác một số dạng toán số học có quy luật trong giải toán máy tính cầm tay", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2015, xx-xx.
Pham Huu Anh Ngoc (1), Le Trung Hieu (2), "A new approach to stability analysis of time-varying discrete Volterra equations", Hội nghị Nghiên cứu khoa học (Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh), Vol 1 (), 2015, xx-xx.
Pham Huu Anh Ngoc (1), Le Trung Hieu (2), "On global exponential stability of Volterra difference equations in phase spaces and application", Hội nghị Toán học Miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 1 tháng 08-2015 (Trường Đại học Quy Nhơn), Vol 1 (), 2015, xx-xx.
Pham Huu Anh Ngoc (1), Le Trung Hieu (2), "A new approach to stabilit y analysis of time-varying discrete Volterra equations ", Hội nghị Nghiên cứu khoa học (Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh), Vol 1 (), 2015, xx-xx.
Lê Trung Hiếu (1), "Một vài tiêu chuẩn mới cho tính ổn định của phương trình sai phân volterra phi tuyến phụ thuộc thời gian", Hội nghị Khoa học (Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG HCM), Số 1 () , 2014, xx-xx.
Huỳnh Ngọc Cảm (1), Lê Trung Hiếu (2), "Vai trò của kỹ năng mềm đối với sự thành công của mỗi người ", Hội thảo Những kĩ năng mềm cần bồi dưỡng cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu xã hội (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2013, xx-xx.
Le Trung Hieu (1), "Some new results on stability of nonlinear time-varying discrete-time systems with delays", Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 8-2013 (Hội Toán học Việt Nam), Vol 1 (), 2013, xx-xx.
Le Trung Hieu (1), "Some new results on stability of time-varying discrete-time systems with delays", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán học (Trường Đại học Đồng Tháp), Vol 1 (), 2013, xx-xx.
Lê Trung Hiếu (1), "Về định lí điểm bất động trên không gian S-mêtric thứ tự bộ phận", Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng ), Số 1 () , 2013, xx-xx.
Lê Trung Hiếu (1), "Tìm hiểu định lý giới hạn trung tâm Lindeberg và các ứng dụng trong xác suất thống kê toán", Hội nghị Khoa học Sinh viên các ngành Ngữ văn, Toán học các trường, khoa Sư phạm vùng ĐBSCL (Trường ĐHSP Đồng Tháp), Số 1 () , 2006, xx-xx.

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hình thức khen thưởngNămĐơn vị cấp
Sinh viên nghiên cứu khoa học 2007Cấp Bộ
Bằng khen - Giải Ba giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học 2018Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2017Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Ba Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2016Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ