THÔNG TIN

Họ và tên Nguyễn Trung Hiếu
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
Giới tínhNam
Năm sinh30/4/1983
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1 - Tiếng Anh
Tin họcB
Emailnthieu@dthu.edu.vn
Thống kê37 bài báo, 0 kỷ yếu, 7 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 830

BÀI BÁO

- Quốc tế
- Trong nước
+ Tiếng Anh
N. T. Hiếu, N. V. Dung, "Hybrid projection algorithm for two finite families of asymptotically quasi -α- nonexpansive mappings in reflexive Banach spaces", Numerical Functional Analysis and Optimization (ISSN:0163-0563), Vol. 1, Iss. 39, 2018, xx.
N. T. Hiếu, Lê Thị Chắc, "Some fixed point theorems for generalized α-geraghty contraction type mappings in b-metric spaces and some applications to the nonlinear integral equation", Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics (ISSN:0352-9665), Vol. 2, 2017, 00.
N. T. Hiếu, Huỳnh Ngọc Cảm, "A fixed point theorem for ( m,y)- generalized f- weakly contractive mappings in partially ordered 2 - metric pasces", Mathematica Moravica (ISSN:1450-5932), Vol. 1, Iss. 21, 2017, xx.
Nguyen Van Dung, N. T. Hiếu, Vo Thi Le Hang, "The metric approach to fixed point theorems in metric- like spaces", Miskolc Mathematical Notes (ISSN:1787-2413), Vol. 18, Iss. 2, 2017, xx.
N. T. Hiếu, Bùi Thị Ngọc Hân, "A fixed point theorem for generalized cyclic contractive mappings in b-metric spaces", Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics (ISSN:0352-9665), Vol. 2, 2016, 00.
N. T. Hiếu, N. V. Dung, "Some fixed point results for generalized rational type contraction mappings in partially ordered b-metric spaces", Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics (ISSN:0352-9665), Vol. 1, Iss. 30, 2015, 00.
N. V. Dung, N. T. Hiếu, "Common fixed point results for rational contractions via a pair of triangular -admissible mappings on b-metric spaces", Tạp chí Khoa học Đại học Vinh (ISSN:1859-2228), Vol. 0, 2015, 00.
N. T. Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Lý, N. V. Dung, "A generalization of Ciric quasi-contractions for maps on S-metric spaces", Thai Journal of Mathematics (ISSN:1686-0209), Vol. 2, Iss. 13, 2015, 371 - 382.
N. V. Dung, N. T. Hiếu, Slobodan Radojevic, "Fixed point theorems for g-monotone maps on partially ordered S-metric spaces", Filomat (ISSN:0354-5180), Vol. 9, Iss. 28, 2014, 00.
N. V. Dung, N. T. Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Lý, Vo Duc Thinh, "Remarks on the fixed point problem of 2-metric space", Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1687-1812), Vol. 167, 2013, 00.
12
+ Tiếng Việt
Phạm Ái Lam, Nguyễn Trung Hiếu, "Sự tồn tại và xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện (E) trong không gian Banach sắp thứ tự", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 31, 2018, xx.
Huỳnh Diễm Ngọc, Nguyễn Trung Hiếu, "Sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp tổng quát cho hai họ ánh xạ α - không giãn trong không gian Hilbert", Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086), Tập 6, Số 18, 2017, xx.
Trương Cẩm Tiên, Nguyễn Trung Hiếu, "Sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp cho bài toán cân bằng và ánh xạ thỏa mãn điều kiện (ø-Eµ) trong không gian banach trơn đều và lồi đều", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 27, Số 0, 2017, 00.
Nguyễn Trung Hiếu, Trương Cẩm Tiên, "Sự hội tụ của dãy lập hỗn hợp kiểu Ishikawa cho họ ánh xạ thỏa mãn điều kiện (Em) trong không gian Hilbert", Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333), Tập 50, Số 0, 2017, 00.
Nguyễn Trung Hiếu, Huỳnh Diễm Ngọc, "Sự hội thụ của dãy lặp hỗn hợp tổng quát cho hai họ ánh xạ α - không giãn trong không gian Hilbert", Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086), Tập 6, Số 18, 2017, 00.
Trương Cẩm Tiên, Nguyễn Trung Hiếu, "Sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp cho họ ánh xạ thỏa mãn điều kiện (Em) trong không gian Hilbert", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Tập 3, Số 14, 2017, 00.
Nguyễn Trung Hiếu, Huỳnh Diễm Ngọc, "Sự hội tụ của thuật toán lai ghép cho ánh xạ α-không giãn trong không gian Hilbert", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 25, 2017, 00.
Nguyễn Trung Hiếu, Lê Thị Chắc, "Định lí điểm bất động chung của ánh xạ (ψ,S, C)-co yếu tổng quát trong không gian 2-mêtric sắp thứ tự", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 22, 2016, 00.
Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Thị Ngọc Hân, "Định lí điểm bất động chung với điều kiện co kiểu Pata suy rộng trong không gian b-mêtric sắp thứ tự", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Tập 6, Số 84, 2016, 00.
Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Thị Ngọc Hân, "Định lí điểm bất động với điều kiện co kiểu Pata trong không gian b-mêtric sắp thứ tự", Tạp chí Khoa họcTrường ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208), Tập 15, Số 40, 2016, 00.
123

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Trung Hiếu, "Phân loại đại số Lie toàn phương giải được đến 10 chiều", 2015-2016, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Nguyễn Trung Hiếu, "Xây dựng dãy lặp trong không gian Hilbert và ứng dụng vào xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ phi tuyến", 2015-2017, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Nguyễn Trung Hiếu, "Thiết lập định lí điểm bất động với điều kiện co tổng quát chứa biểu thức hữu tỉ trong không gian mêtric suy rộng", 2014-2015, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Nguyễn Trung Hiếu, "Về định lí điểm bất động kép cho lớp ánh xạ -co trên không gian mêtric suy rộng thứ tự bộ phận", 2013-2014, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Nguyễn Trung Hiếu, "Về một số định lí điểm bất động và ứng dụng", 2012-2013, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Nguyễn Trung Hiếu, "Về một phương trình sóng phi tuyến chứa số hạng Carrier với điều kiện biên không thuần nhất", 2011-2012, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Nguyễn Trung Hiếu, "Xây dựng dãy lặp để xấp xỉ điểm chung của bài toán cân bằng và bài toán điểm bất động của ánh xạ phi tuyến trong không gian Banach", 2008-2020, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Xuất sắc.

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hình thức khen thưởngNămĐơn vị cấp
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Ba Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2018Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Nhì Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2017Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2014Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ