THÔNG TIN

Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Lý
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
Giới tínhNữ
Năm sinh1984
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán , Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Emailnguyenthithanhly@dthu.edu.vn
Thống kê5 bài báo, 0 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 335

BÀI BÁO

- Quốc tế
- Trong nước
+ Tiếng Anh
N. T. Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Lý, N. V. Dung, "A generalization of Ciric quasi-contractions for maps on S-metric spaces", Thai Journal of Mathematics (ISSN:1686-0209), Vol. 2, Iss. 13, 2015, 371 - 382.
N. V. Dung, N. T. Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Lý, Vo Duc Thinh, "Remarks on the fixed point problem of 2-metric space", Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1687-1812), Vol. 167, 2013, 00.
N. V. Dung, N. T. Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Lý, Vo Duc Thinh, "Suzuki-type fixed point theorems for two maps on metric-type spaces", Journal of Nonlinear Analysis and Optimization (ISSN:1906-9685), Vol. 2, Iss. 4, 2013, 17 - 19.
+ Tiếng Việt
Nguyễn Thị Thanh Lý, "Sự tồn tại điểm bất động chung cho ánh xạ co dạng hữu tỉ suy rộng trên không gian b- metric", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 32, 2018, 63 - 69.
Nguyễn Thị Thanh Lý, "Định lí điểm bất động chung cho hai ánh xạ trơn yếu trên không gian b-mêtric", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 14, 2015, 00.

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ