THÔNG TIN

Họ và tên Nguyễn Văn Dũng
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
Giới tínhNam
Năm sinh15/5/1981
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB2 - Tiếng Anh
Tin họcB
Emailnvdung@dthu.edu.vn
Thống kê64 bài báo, 0 kỷ yếu, 8 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 1745

BÀI BÁO

- Quốc tế
- Trong nước
+ Tiếng Anh
N. V. Dung, "Answer to Kirk-Shahzad's question on Zhang-Jiang's fixsed point theorem", Fixed Point Theory (ISSN:1583-5022), Vol. 1, Iss. 19, 2018, xx.
N. T. Hiếu, N. V. Dung, "Hybrid projection algorithm for two finite families of asymptotically quasi -α- nonexpansive mappings in reflexive Banach spaces", Numerical Functional Analysis and Optimization (ISSN:0163-0563), Vol. 1, Iss. 39, 2018, xx.
N. V. Dung, Vo Thi Le Hang, " Remarks on cyclic contractions in b-metric spaces and applications to integral equations", Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales - Serie A: Matematicas (ISSN:1579-1505), Vol. 1, Iss. 111, 2017, 00.
N. V. Dung, Adrian Petrusel, "On iterated function systems consisting of Kannan maps, Reich maps, Chatterjea type maps, and related results", Journal of Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1661-7738), Vol. 0, 2017, 00.
N. V. Dung, "Answers to Questions on Ciric Type Theorems", Fractals (ISSN:0218-348X), Vol. 1, Iss. 25, 2017, 00.
N. V. Dung, Stojan Radenovic, "Remarks on theorems for cyclic quasi-contractions in uniformly convex Banach spaces", Kragujevac Journal of Mathematics (ISSN:1450-9628), Vol. 0, 2016, 00.
Tran Van An, N. V. Dung, " Answers to Kirk-Shahzad’s questions on strong b-metric spaces ", Taiwanese Journal of Mathematics (ISSN:1027-5487), Vol. 5, Iss. 60, 2016, 00.
N. V. Dung, Vo Thi Le Hang, "On regular semimetric spaces having strong triangle functions", Journal of Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1661-7738), Vol. 18, Iss. 4, 2016, xx.
N. T. Hiếu, N. V. Dung, "Some fixed point results for generalized rational type contraction mappings in partially ordered b-metric spaces", Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics (ISSN:0352-9665), Vol. 1, Iss. 30, 2015, 00.
Dariusz Wardowski , N. V. Dung, "A note on fixed point theorems in metric spaces", Carpathian Journal of Mathematics (ISSN:1584-2851), Vol. 1, Iss. 31, 2015, 00.
123456
+ Tiếng Việt
Nguyễn Văn Dũng, Võ Thị Lệ Hằng, "Best proximity point theorems for cyclic quasi-contraction maps in uniformly convex Banach spaces", Bulletin of the Australian Mathematical Society (ISSN:0004-9727), Tập 95, Số 1, 2017, xx.
Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, "Điểm bất động chung cho hai ánh xạ thoả mãn điều kiện (B) suy rộng trong không gian kiểu-mêtric", Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816), Tập 17, 2015, 00.
Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Chí Tâm, "Mở rộng định li điểm bất động cho dạng j-co yếu suy rộng trong không gian mêtric", Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208), Tập 21, 2014, 00.
Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Chí Tâm, "Định lí điểm bất động cho dạng φ-co yếu suy rộng trong không gian kiểu - mêtric", Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086), Tập 3, 2014, 00.
Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Trung Hiếu, Võ Đức Thịnh, "Công bố khoa học của Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2003-2013 và đề xuất một số định hướng", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 9, 2014, 00.
Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Trung Hiếu, Tran Van An, "Một số kết quả về không gian 2-mêtric", Tạp chí Khoa học ĐH Vinh (ISSN:1859-2228), Tập 3, 2012, 00.
Nguyễn Văn Dũng, Trương Thị Dung, Thái Thị Hồng Lam, Trương Chí Trung, "Sử dụng phép tương tự trong dạy học toán ở trường phổ thông", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Tập 0, 2009, 00.
Nguyễn Văn Dũng, "Mở rộng khái niệm toán học với hoạt động giảng dạy các học phần toán học", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Tập 0, 2007, 00.

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Văn Dũng, "Thiết lập điều kiện tồn tại nghiệm trong không gian tựa Banach và áp dụng", 2018-2020, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Xuất sắc.
Nguyễn Văn Đệ, Phan Trọng Nam, Lê Kim Oanh, Nguyễn Văn Dũng, "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên vùng đồng bằng sông Cửu Long", 2015-2016, cấp quản lí: Nafosted, kết quả: Đạt.
Nguyễn Văn Dũng, "Khảo sát một số tính chất của không gian mêtric chữ nhật riêng", 2014-2015, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Nguyễn Văn Dũng, "Một cách tiếp cận khác về mở rộng định lí điểm bất động trên không gian mêtric đầy đủ", 2013-2014, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Nguyễn Văn Dũng, "Sự hội tụ trong không gian 2 – mêtric", 2012-2013, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Nguyễn Văn Dũng, "Ánh xạ phủ compắc trong hệ Ponomarev suy rộng", 2011-2012, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Nguyễn Văn Dũng, "Hệ Ponomarev suy rộng và ảnh của không gian mêtric", 2009-2011, cấp quản lí: Cấp Bộ, kết quả: Đạt.
Nguyễn Văn Dũng, "Về không gian dãy và không Fréchet", 2006-2007, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hình thức khen thưởngNămĐơn vị cấp
Bằng khen - Giải Khuyến khích Giải thưởng Tài năng Khoa học Trẻ Việt Nam 2012Cấp Bộ
Bằng khen - Giải Ba Giải thưởng Tài năng Khoa học Trẻ Việt Nam 2014Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Nhì Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2007Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2009Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2009Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2012Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2014Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ