THÔNG TIN

Họ và tên Lê Hoàng Mai
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
Giới tínhNam
Năm sinh05-10-1971
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữAnh Văn-B2
Tin họcB
Emaillhmai@dthu.edu.vn
Thống kê10 bài báo, 0 kỷ yếu, 5 đề tài, 1 sách.

Lược xem: 1881

BÀI BÁO

- Quốc tế
Le Hoang Mai, Nguyen Xuan Tuyen, "On J_s-semisimple left (right) V-semirings", Journal of Advanced Mathematical Studies (ISSN:2065-3506), Vol. 9, Iss. 3, 2016, 437-443.
Le Hoang Mai, Nguyen Xuan Tuyen, "On Js-semisimple left (right) V-semirings", Journal of Advanced Mathematical Studies (ISSN:2065-3506), Vol. 3, 2016, 00.
- Trong nước
+ Tiếng Anh
Le Hoang Mai, Nguyen Xuan Tuyen, "Some remarks on the Jacobson radical types of semirings and related problems", Vietnam Journal of Mathematics (ISSN:2305-221X), Vol. 3, 2016, 00.
Le Hoang Mai, "On radicals of left V-semirings", Journal of Science Hue University (ISSN:1859-1388), Vol. 107, Iss. 8, 2015, 87-94.
Hvedri Inassaridze, Nguyen Xuan Tuyen, Le Hoang Mai, "On radical classes of hemirings", Tbilisi Mathematical Journal (ISSN:1512-0139), Vol. 7, Iss. 1, 2014, 69-74.
+ Tiếng Việt
Lê Hoàng Mai, "On radicals of left V-semirings", Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388), Tập 0, Số 6, 2015, 00.
Nguyễn Xuân Tuyến, Lê Hoàng Mai, "Về lớp căn dưới và lớp nửa đơn tương ứng của các nửa vành", Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388), Tập 81, Số 3, 2013, 207-217.
Nguyễn Xuân Tuyến, Lê Hoàng Mai, "Về căn Jacobson kiểu (3,1) trên các nửa vành", Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388), Tập 74, Số 5, 2012, 197-209.
Nguyễn Xuân Tuyến, Lê Hoàng Mai, "Định lý Hopkins về căn Jacobson cho các nửa vành cộng giản ước", Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388), Tập 59, Số 1, 2010, 155-162.
Lê Hoàng Mai, Nguyễn Xuân Tuyến, "Định lý Hopkins về căn Jacobson cho các nữa vành cộng giảng ước", Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388), Tập 59, 2010, 00.

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH

Lê Hoàng Mai, Ngô Tấn Phúc, "Đại số đại cương", NXB Đại học Cần Thơ, 145 trang, 2020.

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Lê Hoàng Mai, "Thiết lập mối liên hệ giữa căn J(R) của Bourne và căn J_s(R) của Katsov - Nam của các nửa vành R", 2014-2015, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Lê Hoàng Mai, "Thiết lập mối liên hệ giữa căn J(R) của Bourne và căn J_s(R) của Katsov-Nam của các nửa vành R", 2014-2015, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Lê Hoàng Mai, "Về căn Jacobson (3,1) của các nửa vành", 2012-2013, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Lê Hoàng Mai, "Về căn Jacobson (3,1) của các nửa vành", 2012-2013, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Lê Hoàng Mai, "Về căn Jacobson của các nửa vành cụ thể", 2010-2011, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ