THÔNG TIN

Họ và tên Huỳnh Lê Uyên Minh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh15/02/1984
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữA
Tin họcCử nhân
Thành tích5 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 412

BÀI BÁO KHOA HỌC

- Quốc tế
- Trong nước

KỶ YẾU HỘI THẢO

Huỳnh Lê Uyên Minh (1), "Ứng dụng phương pháp tách nhị phân divide-by-2 cho phân lớp đa lớp ", HN Nghiên cứu khoa học lần thứ 8 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 4 (1) , 2017, 50.

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ