THÔNG TIN

Họ và tên Huỳnh Ngọc Cảm
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
Giới tínhNam
Năm sinh1975
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữxx
Tin họcxx
Emailhncam@dthu.edu.vn
Thống kê7 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 404

BÀI BÁO

- Quốc tế
- Trong nước
+ Tiếng Anh
+ Tiếng Việt
Lê Trung Hiếu, Huỳnh Ngọc Cảm, Bùi Thị Mộng Ngân, "Ổn định mũ của hệ phương trình sai phân có chậm trong không gian Banach", Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086), Tập 15, Số 0, 2017, xx.
Huỳnh Ngọc Cảm, "BCQ và BCQ mạnh theo hướng cho tập nghiệm của bất phương trình lồi và áp dụng", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 21, 2016, 00.
Huỳnh Ngọc Cảm, "Bộ đôi điểm trùng không giao hoán trong không gian b-mêtric sắp thứ tự", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 13, 2015, 00.
Nguyễn Trung Hiếu, Huỳnh Ngọc Cảm, "Định lí điểm bất động kép cho ánh xạ co suy rộng trên không gian b -Mêtric thứ tự bộ phận ", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 10, 2014, 00.
Huỳnh Ngọc Cảm, Nguyễn Thành Nghĩa, Võ Đức Thịnh, "Tập đóng suy rộng và tập mở suy rộng trong không gian tôpô", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 3, 2013, 00.

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ